13.9.23

Διαξιφισμοί

 
ΟΔΟΣ εφημερίδα της Καστοριάς

«Και… η ασυδοσία συνεχίζεται.
Κασαπίδης: 480.000 € για ΕΝΑ εκχιονιστικό
Κασαπίδης: 480.000 € για ΔΥΟ εκχιονιστικά»

Kατά την συνεδρίαση της 2/5/23 της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καταθέσαμε περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της περιφερικής αρχής (υπογεγραμμένη από τον κ. Κασαπίδη), η οποία αφορά στην προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομέα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Καστοριάς, προϋπολογισμού: 480.000 €. Σε προηγούμενη ανάλογη διακήρυξη προμήθειας ενός (1) μόνον ίδιου μηχανήματος για την έδρα της Περιφέρειας, ο προϋπολογισμός ανερχόταν πάλι σε 480.000 €. Και εδώ συμβαίνει το εξής καταπληκτικό, πώς ο ίδιος ο περιφερειάρχης στην περίπτωση της ΠΕ Καστοριάς με 480.000 € προμηθεύεται 2 εκχιονιστικά μηχανήματα στην περίπτωση της Έδρας με 480.000€ προμηθεύεται ΕΝΑ;;; Μοιάζει με μαγική εικόνα, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα του κυρίου Κασαπίδη:  Ένα = δυο.
Επίσης καταθέσαμε στα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής προσφορά (πηγή διαδίκτυο), στην οποία το ίδιο φορτηγό με γερανό, λεπίδα, αλατιέρα και με ανατροπή τριών πλευρών (κάτι που δεν διαθέτει το προτεινόμενο) προϋπολογισμού: 224.475 €. Πρέπει επίσης να απαντήσει ο κ.  Κασαπίδης, γιατί δίνουμε σχεδόν διπλάσια χρήματα από τα κανονικά, για να προμηθευτούμε ένα μηχάνημα το οποίο συν τοις άλλοις θα έχει εγγύηση για αντιοξειδωτική προστασία μόλις 1 χρόνο (!);  Σε εκχιονιστικό όχημα με αλατιέρα;;; ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;;; Να τονίσουμε ότι η έκπτωση είναι μόλις 2%.  Υπάρχει ένας μόνο ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό. Και το τίμημα είναι ξεκάθαρα βλαπτικό για το δημόσιο συμφέρον. Προτείναμε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, να προκηρυχτεί ένας νέος και με το ποσό των 480.000 € να προμηθευτούμε αντί για ένα, δύο εκχιονιστικά μηχανήματα μεγαλώνοντας έτσι το στόλο των μηχανημάτων της Περιφέρειας. 
Ασυδοσίας συνέχεια… Είναι απορίας άξιο ότι ενώ στις 28/7/2021 η Περιφέρεια προμηθεύτηκε πασαλομπήχτη αξίας 72.384,00 €, τώρα προβαίνει και στην προμήθεια δευτέρου. Να επισημάνουμε ότι εκτός από το γερανό και τον πασαλομπήχτη τα υπόλοιπα παρελκόμενα (σύμφωνα με την υπηρεσία) είναι ελληνικά και πολωνικά.

Με εκτίμηση
Γιώργος Χριστοφορίδης
περιφερειακός σύμβουλος συνδυασμού "Ελπίδα"

* * *

■ Γ. Κασαπίδης: Με σεβασμό, διαφάνεια και εφαρμογή κατά γράμμα της νομοθεσίας, λογοδοτούμε για τις θεσμικές αποφάσεις των οργάνων καθημερινά στους Δυτικομακεδόνες 


Λάσπη στον ανεμιστήρα με ψεύτικα στοιχεία, συνεχίζει να πετάει ο περιφερειακός σύμβουλος του συνδυασμού "Ελπίδα" κ. Χριστοφορίδης, καθώς πολύ έντεχνα χρησιμοποιεί παλαιοκομματικές μεθόδους, στην προσπάθεια του να παραπληροφορήσει τους Δυτικομακεδόνες. Στην τελευταία του επιστολή και στην προσπάθεια του να αντιπολιτευθεί, κατηγορεί την περιφερειακή αρχή για ασυδοσία στην προμήθεια εκχιονιστικού μηχανήματος έργου με λεπίδα και αλατοδιανομέα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Καστοριάς. Να ενημερώσουμε τον κ. Χριστοφορίδη για α-κόμα μια φορά τα εξής: Το προς προμήθεια όχημα πολλαπλών χρήσεων–παρελκομένων θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας του εθνικού οδικού δικτύου Π.Δ.Μ μήκους 560 Km. Για την προμήθειά του πραγματοποιήθηκε διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕΕΚ την 31-10-2022 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 10-01-2023 χρόνος επαρκέστατος για οποιονδήποτε οικονομικό φορέα για να υποβάλει προσφορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος ήταν τέτοιες που δεν δημιουργούσαν περιορισμούς στους συμμετέχοντες καθώς έλαβαν υπόψη τις παρατηρήσεις-επισημάνεις προγενέστερου διαγωνισμού για το ίδιο πολυμηχάνημα το 2018 και ματαιώθηκε από την τότε περιφερειακή αρχή. Κανένας οικονομικός φορέας δεν διαμαρτυρήθηκε για τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή με την απόφαση 1460/ 22/04-10-2022 της διακήρυξης! Το πολυμηχάνημα περιλαμβάνει: Ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο 4x4 (κινητήρα 290hp) για να φέρει τα εξαρτήματα που ζητούνται καθώς και όλα τα συστήματα λειτουργίας και χειρισμού τους από την καμπίνα του χειριστή. Κιβωτάμαξα. Λεπίδα αποχιονισμού. Αλατοδιανομέα. Μόνιμο τηλεσκοπικό γερανό. Υδραυλικό βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κλαδέματος. Μηχάνημα έμπηξης ή εξαγωγής πασσάλων. Μηχάνημα διάνοιξης οπών. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά και όπως έχει κριθεί παγίως και νομολογιακά, αυτό κάθε αυτό το γεγονός της εξ αρχής κατάθεσης, μιας και μόνο προσφοράς στον διαγωνισμό δεν αναιρεί την έννοια του μειοδοτικού διαγωνισμού και δεν κωλύει την περαιτέρω διαδικασία του. Ο σχετικά μικρός και περιορισμένος αριθμός των διαγωνιζομένων δεν ισοδυναμεί αυτομάτως και άνευ ετέρου με ανεπαρκή ανταγωνισμό. Το πολυμηχάνημα με τα παρελκόμενα του φυσικά και θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και γι’ αυτό και η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε σε 18 μήνες. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορούσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό χωρίς περιορισμούς και εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες! Για να γίνει οποιαδήποτε οικονομική σύγκριση μεταξύ μηχανημάτων που προμηθεύτηκαν διάφοροι φορείς θα πρέπει τα μηχανήματα να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές και ο διαγωνισμός να έγινε με τις ίδιες συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά. Είναι απορίας άξιο πώς, ενώ εφαρμόσαμε κατά γράμμα το νόμο που αφορά την ανάθεση και υλοποίηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αμφισβητείται η διαδικασία από μία παράταξη του περιφερειακού συμβουλίου και όχι από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς! Τις ανάγκες σε προμήθεια εξοπλισμού καθορίζουν μόνο οι υπηρεσίες που επιχειρούν επί του εθνικού οδικού Δικτύου της ΠΔΜ εξασφαλίζοντας την οδική ασφάλεια των χρηστών του! Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι σε πείσμα του κ. Χριστοφορίδη και της παράταξής του που ευαγγελίζονται την ασυδοσία στις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, η περιφερειακή αρχή υπηρετεί με απόλυτο σεβασμό το δημόσιο χρήμα και τη σωστή αξιοποίησή του, με εφαρμογή κατά γράμμα της νομοθεσίας, όσον αφορά τους όρους των διακηρύξεων, με διαφάνεια και λογοδοσία.

* * *

■ Εκχιονιστικό: Ασυδοσίας συνέχεια: 
Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Κασαπίδη

Ο κ. Κασαπίδης απάντησε στο δελτίο τύπου για το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων, κατηγορώντας μας ότι λασπολογούμε με «ψεύτικα στοιχεία» . Έγραψε ένα ολόκληρο δελτίο τύπου, είπε ένα σωρό πράγματα, όμως για την ου-σία και για αυτά που τον καταγγείλαμε δεν είπε κουβέντα.  Στάθηκε στη διαδικασία και απέκρυψε την ουσία. Κύριε Κασαπίδη, το ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι νομότυπη δεν το αμφισβητεί κανείς. Ωστόσο δεν απαντήσατε, πώς εσείς ο ίδιος στην περίπτωση της ΠΕ Καστοριάς με 480.000 € προμηθεύεστε ΔΥΟ εκχιονιστικά μηχανήματα των 360 ίππων το καθένα ενώ στην περίπτωση της Έδρας με 480.000 € προμηθεύεστε ΕΝΑ των 290 ίππων ! Δεν είπατε τίποτα για την έκπτωση στο διαγωνισμό που είναι μόλις 2% και ενδιαφερόμενος μόνο ένας. Πιστεύετε ότι θολώνετε τα νερά εξισώνοντας το κόστος κάποιων χαμηλής αξίας παρελκόμενων με την τεράστια διαφορά των 240.000 €; Δυστυχώς για σας η διαφορά είναι τέτοια που δεν χωράει καμία σύγκριση. Δεν είπατε τίποτα για τον πασαλομπήχτη (παρελκόμενο διάνοιξης οπών), που προμηθευτήκατε 21-7-2021, του οποίου η διάθεση πίστωσης ήταν 76.880 € και η σύμβαση που εσείς ο ίδιος υπογράψατε ήταν 76.384 €. Και σ’ αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος είναι ένας και αυτός με έκπτωση ούτε 1%. Μηδαμινή έκπτωση για ακόμη μια φορά! Και λέτε εμάς ότι πετάμε λάσπη… Άλλωστε για αυτό το λόγο εμείς δεν το ψηφίσαμε ούτε αυτό. Και δεν φτάνει αυτό, θέλετε τώρα να πληρώσει ο κόσμος άλλα τόσα χρήματα για να έχουμε δύο τέτοια παρελκόμενα, τη στιγμή που άλλες Περιφέρειες δεν έχουν ούτε ένα. Λέτε ότι πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα με ψεύτικα στοιχεία αλλά για άλλη μια φορά εσείς είστε που δεν φέρνετε στοιχεία και αυτό σας εκθέτει ακόμα περισσότερο.
Κύριε Κασαπίδη το πρόβλημά είναι πολιτικό και για ακόμη μια φορά είστε εσείς που κρύβεστε πίσω από τις υπηρεσίες για να κρύψετε τη δική σας ευθύνη. Αυτή τη φορά συνεχίζετε ένα διαγωνισμό, ο οποίος είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι βλαπτικός για το δημόσιο συμφέρον. Καλούμε την περιφερειακή αρχή να υπηρετεί το θεσμό με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και προτείνουμε για ακόμη μια φορά, να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, να προκηρυχτεί ένας νέος και με το ποσό των 480.000€  να προμηθευτούμε αντί για 1 (ένα), 2 ΔΥΟ (!) εκχιονιστικά μηχανήματα, μεγαλώνοντας έτσι το στόλο των μηχανημάτων της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση εμείς συνεχίζουμε με την εντολή που μας έδωσε ο κόσμος. Να προτείνουμε λύσεις και να σας ελέγχουμε. 

Γιώργος Χριστοφορίδης
περιφερειακός σύμβουλος συνδυασμού "Ελπίδα"

* * *

■ «Ασυδοσίας συνέχεια: 
Οι απευθείας αναθέσεις... κοστίζουν!»

Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Τρίτης 30-5-2023 προτείνεται από την περιφερειακή αρχή η προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.902,40 €. Με βάση την προτεινόμενη ποσότητα η τιμή του κιλού ανέρχεται στα 5,95 €. Υπερδιπλάσια τιμή από την αντίστοιχη τιμή στην Π.Ε. Φλώρινας όπου προμηθευόμαστε χρώμα με το κιλό 2,72 €. Γιατί στη Φλώρινα το ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης των δρόμων κοστίζει 2,72 €/ κιλό ενώ στην Κοζάνη 5,95 €/κιλό; Δηλαδή υπερδιπλάσια. Η απάντηση είναι απλή! Στην Κοζάνη το προμηθευόμαστε με απευθείας ανάθεση και γι αυτό σε υπερδιπλάσια τιμή, ενώ στην Φλώρινα με διαγωνισμό! Άλλη μια απ’ ευθείας ανάθεση. Χάσαμε το λογαριασμό πλέον! Ποιος πληρώνει το μάρμαρο; Οι πολίτες φυσικά… δυστυχώς! Η πρόταση που κάναμε να γίνεται κάθε χρόνο ένας ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός συνολικά, για όλη για την Περιφέρεια, για λόγους οικονομίας και διαφάνειας, πετάχτηκε για άλλη μια φορά από τον κ. Κασαπίδη στο καλάθι που απέξω γράφει «δεν έχουν προτάσεις».

Με εκτίμηση
Γιώργος Χριστοφορίδης
περιφερειακός σύμβουλος  συνδυασμού "Ελπίδα" Φωτογραφία: Σχέδιο του William Kentridge για την όπερα «Η Μύτη», του ρώσου συνθέτη της σοβιετικής περιόδου Ντμίτρι Ντμίτριεβιτς Σοστακόβιτς (1906-1975), που βασίζεται στην ομώνυμη ιστορία του Γκόγκολ.


Δημοσιεύθηκαν στην ΟΔΟ στις 1 Ιουνίου 2023, αρ. φύλλου 1177.


17 σχόλια:

 1. Lila Panou [fb]13/9/23

  ΝΔ θέλετε πουλάκια μου,έ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος14/9/23

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος14/9/23

  Εεε, υπάρχει διαφορά, το ένα είναι Lamborghini και τα δύο skoda.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος18/9/23

  Έσκασε τρελό κουτσομπολιό για βόλτα γνωστού άρχοντα της περιοχής σε γειτονική χώρα με νεαρά ανύμφευτη. Πότε τις προλαβαινει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/9/23

   Εεε, παμπόνηρα και διεφθαρμένα μυαλά. ΄Πήγε επαγγελματικό/υπηρεσιακό ταξίδι με την ιδιαιτέρα (γραμματέα). Το κοινό δωμάτιο είναι για να κατεβάσουμε τα έξοδα
   .

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος19/9/23

   Αμ δεν στα είπαν καλά...με νεαροτερη και τσαχπινογαργαλιοτερη εθεάθη όπως λένε οι φήμες

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος19/9/23

   Μη δείτε άνθρωπο να ρίξει γκόμενα ζηλιάρηδες!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος19/9/23

   Πρέπει να έχει κρυφές χάρες και τρέχουν ολες σαν λυσασμενες. Δεν εξηγείται αλλιώς.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος19/9/23

   Πως αλλάζουν οι καιροί. Σε άλλες εποχές πέρναμε το αστικό για Νταηλάκη για να μη μας δεί ο μπαμπάς και τώρα παίρνουμε την αμαξάρα και πάμε στο εξωτερικό για να μη μας δούν οι πολίτες. ούτε τότε την γλυτώσαμε ούτε σήμερα. Παγκοσμιοποίηση γαρ.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος19/9/23

   τρέχουν ολες σαν λυσασμενες επειδή είναι γκόμενος, δεν τον είδατε στο RUN GREECE;

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος20/9/23

   Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος20/9/23

   Ειναι το είδαμε. Χαρά στα νέα πεθερικά.

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμος20/9/23

   Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος20/9/23

  Τον είδαμε μαζί με τον... μιστερ ΣΕΓ... της Καστοριάς. Άλλο φυντάνι που έλεγε η γιαγιά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/9/23

   Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος21/9/23

   Μου θύμισες την εποχή που ο μίστερ... έδιωχνε τους πιτσιρικάδες, που έπαιζαν μπάσκετ, από το "παρκέ" του παλαιού δημοτικού γηπέδου επειδή δεν ήταν στον ΣΕΓΑΣ. Ήταν και [....] ο αθεόφοβος.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος21/9/23

   Σιγά σιγά και μετά από πάνω από 40 χρόνια άρχισαν να πέφτουν μερικοί μύθοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταλαιπώρησαν γενεές καστοριανών μαθητών. Πρώτα ο πατριώτης φιλόλογος και ο φιλόλογος ιεροκήρυκας και πρόσφατα ο φιλόλογος από τον Βόλο και ο παγουράς γυμναστής.

   Διαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ