30.1.17

Δαυΐδ ῾Ιερεμίου 136 | Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος"Va, pensiero"  από την τρίτη πράξη του "Nabucco"  υπό την διεύθυνση του James LevineΤῷ Δαυΐδ ῾Ιερεμίου. - Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών. 2 ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν· 3 ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον· ᾄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιών. 4 πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας; 5 ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, ῾Ιερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· 6 κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν ῾Ιερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. 7 μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν ᾿Εδὼμ τὴν ἡμέραν ῾Ιερουσαλὴμ τῶν λεγόντων· ἐκκενοῦτε, ἐκκενοῦτε, ἕως τῶν θεμελίων αὐτῆς. 8 θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν· 9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.

Η όπερα του Βέρντι Ναμπούκο, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου (στις 19:55) στο ΤΕΙ Καστοριάς, σχετίζεται με την βιβλική ιστορία της αιχμαλωσίας των Εβραίων στην Βαβυλώνα, τον 6ο αι. π.Χ. Στο έργο, το περίφημο χορωδιακό «Πέτα σκέψη» (Va, pensiero) είναι παράφραση του Ψαλμού 136 του Δαυΐδ, ο οποίος ψάλλεται τις δύο τελευταίες Κυριακές πριν από την Μεγάλη Σαρακοστή.

(1η μετάφραση)

Πέτα σκέψη με φτερά χρυσωμένα,
στης γλυκιάς μου πατρίδας τα μέρη,
κει που μύρα σκορπάει τ' αγέρι,
και η αύρα φυσά δροσερή
Του Ιορδάνη τις όχθες χαιρέτα
της Σιών τα ερείπια τα θλιβερά.
Ώ Πατρίδα γλυκειά μα χαμένη!
θύμησες ακριβές και πικρές!
Άρπα ολόχρυση των προφητών μας
γιατί μένεις βουβή ξεχασμένη;
Παρηγόρα τη δόλια ψυχή μας,
διηγήσου δόξες παλιές!
Ας ηχήσει ο θρήνος σου ως πέρα,
για μια πατρίδα που ζει στη σκλαβιά•
και μακάρι ο Κύριος δύναμη να δώσει
να κρατηθούμε ορθοί στα δεινά!


(2η μετάφραση)

Πάρε σκέψη φτερὰ χρυσωμένα,
στῆς πατρίδας μας πέτα τὰ ἱερά,
ὅπου ρυάκια κυλοῦν μαγεμένα,
ὅπου οἱ αὖρες πνέουν γλυκὰ παντοτεινά!
Στοῦ Ἰορδάνου τὶς ὄχθες χαιρέτα,
τῆς Σιὼν τὰ ἐρείπια τὰ θλιβερά.
Στὴν πατρίδα ὦ σκέψη μας πέτα
ν᾿ ἀσπαστεῖς τὰ χώματα τὰ ἱερά!
Ἅρπα ψάλε ξανὰ γιὰ τὴ γῆ μας·
γιατί μένεις βουβὴ ξεχασμένη;
Παρηγόρα τη δόλια ψυχή μας,
διηγήσου μία δόξα παλιά!
Ἂς ἠχήσει ὁ θρῆνος σου πέρα,
γιὰ ἕνα ἔθνος ποὺ ζεῖ στὴ σκλαβιά·
ἂς ἐμπνεύσει ὁ Κύριος μία μέρα
τοῦ λαοῦ σου νὰ ψάλεις τὴ λευτεριά!


(3η μετάφραση)

Τράβα μυαλό μου πάνω στα χρυσωμένα φτερά
Πέτα πάνω απ τις πλαγιές και τους λόφους
Εκεί που η γλυκιά , απαλή αύρα
χαϊδεύει την πατρική μας γή.
Χαιρέτα τις όχθες του Ιορδάνη,
Τους γκρεμισμένους πύργους της Σιών…
Ω πατρίδα όμορφη και χαμένη,
Ω μνήμη αγαπημένη και πικρή.
Λύρα χρυσή των προφητών,
Γιατί σιωπηλή κρέμεσαι στο δέντρο;
Φέρε τις μνήμες τις παλιές
να ζεστάνουν τις καρδιές και τα στήθη.
Θύμισε μας της Ιερουσαλήμ τα πάθη
Παίξε μαζί μας θρήνο πικρό.
Ή, μέσα από του Θεού τη βούληση,
Δώσε μας δύναμη να υπομείνουμε τα δεινά.

«Ἐπὶ τῶν ποταμῶν»

Ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη χοραρχία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Θρασυβούλου Στανίτσα, ψάλλουν τον 136ο ψαλμό του Δαυΐδ «Ἐπὶ τῶν ποταμῶν»:
Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ