26.12.17

Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο

Στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας και μέριμνας των ευπαθών ομάδων που πλήττονται κοινωνικοοικονομικά, ο δήμος Καστοριάς, θα δεχθεί νέες αιτήσεις για ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο, με στόχο, να μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της φτώχειας, της ανέχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των κατοίκων του δήμου.

Δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου θα είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Καστοριάς, ομογενείς κάτοικοι του δήμου, αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, οικογένειες που έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα «Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης» λόγω φιλοξενίας,

Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως τις 3.600,00 € για 2 ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος, 4.200,00 € για 2 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη, 4.800,00 € για 3 ενήλικα μέλη ή 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη, 5.400,00 € για 3 ενήλικα και 1 ανήλικο μέλος ή 2ο ενήλικα και 3 ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με 4 ανήλικα μέλη, 6.000,00 € για 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 4 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκη οικογένεια με 5 ανήλικα μέλη.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται προϊόντα του παντοπωλείου, να υποβάλουν αίτηση στην δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περιοχή Αγίου Μηνά, διασταύρωση οδών Βιτσίου και Παλαιολόγου), προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερόμενου. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού (2016). Φωτοτυπία του Ε1 (2016). Ε9 εάν υποβάλλεται.

Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ωφελούμενοι από άλλα προγράμματα (ΚΕΑ, συσσίτια, παραλαβή τροφίμων από Ι.Μητρόπολη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ