29.12.17

Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς


Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο φύλλο της ΟΔΟΥ, προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο ατόμων, και διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή  παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

1) Κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων, μία (1) θέση.
2) Κατηγορία  ΔΕ Οδηγών, μία(1) θέση

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007  Υπαλληλικού Κώδικα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από τις 29/12/17 έως και 08/01/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ