23.12.17

Προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για 3 θέσεις στην Καστοριά

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων ως ακολούθως:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

– Κλάδος ΠΕ Εφοριακών, τετρακόσιες δέκα οκτώ (418) θέσεις. Μία θέση (με πτυχίο νομικής) για την Καστοριά, και μεταξύ άλλων δύο θέσεις για την Κοζάνη, και έξι θέσεις για τα Ιωάννινα

– Κλάδος ΠΕ Τελωνειακών, εκατόν τριάντα (130) θέσεις. Δύο θέσεις (Με πτυχίο νομικής και διοικητικά και οικονομικά πτυχία) για την Καστοριά, και μεταξύ άλλων τρεις θέσεις για την Κοζάνη, δύο θέσεις για την Φλώρινα και δύο για τα Ιωάννινα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997. Πτυχίο Νομικής ή Διοικητικών-Οικονομικών Επιστημών ή Στατιστικής. Γνώση χειρισμού Η/Υ. Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Η προκήρυξη ορίζει ότι η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά απαντητικά φύλλα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ