22.1.20

Χρηματοδότηση έργων 1,1 εκατομμυρίων ευρώΟ περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 17 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.121.856,87 € για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο μέτρο 19 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με ομάδα τοπικής δράσης την ΑΝΚΑΣ αε.
Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
● Κορέστεια δήμου Καστοριάς. Δικαιούχος Δήμος Καστοριάς: 16.634,60 € ⁴
● Κορέστεια δήμου Καστοριάς. Δικαιούχος Δήμος Καστοριάς: 27.366,46 € ⁵
● Ψηφιακό μουσείο παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης. Δικαιούχος: Χαράλαμπος Καραταγλίδης: 48.856,00 € ⁵
● Προμήθεια παραδοσιακών στολών εξοπλισμού του εκπολιτιστικού συλλόγου Χιλιοδένδρου. Δικαιούχος: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδένδρου: 25.421,50 € ⁵
● Κατασκευή ταμιευτήρα συγκέντρωσης νερού για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης της ευρύτερης περιοχής Βιτσίου. Δικαιούχος Δήμος Καστοριάς: 50.429,67 € ⁶

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
● Πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Αναβίωση Παραδοσιακού Ποντιακού Γάμου» Ευξείνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Δικαιούχος: Εύξεινος Λέσχη Άργους Ορεστικού: 12.919,60 € ⁴
● Προμήθεια παραδοσιακών στολών με παρελκόμενα και λοιπού εξοπλισμού Ευξείνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Δικαιούχος: Εύξεινος Λέσχη Άργους Ορεστικού: 15.582,32 € ⁵
● Προμήθεια εξοπλισμού λαογραφικού μουσείου Άργους Ορεστικού. Δικαιούχος: Δήμος Άργους Ορεστικού: 51.000,00 € ⁵
● Διαδρομές-μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Νικολάου. Δικαιούχος: Δήμος Άργους Ορεστικού:  300.000,00 € ³
● Προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων του τμήματος Φιλαρμονικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού: 29.184,68 € ⁵
● Προμήθεια παραδοσιακών στολών εξοπλισμού Λαογραφικού Ομίλου Άργους Ορεστικού «Αργέσται». Δικαιούχος: Λαογραφικός Όμιλος Άργους Ορεστικού «Αργέσται»: 16.190,33 € ⁵

ΝΕΣΤΟΡΙΟ
● Βελτίωση εσωτερική οδοποιΐας οικισμού Κρανοχωρίου, δήμου Νεστορίου. Δικαιούχος: Δήμος Νεστορίου: 230.491,86 € ¹

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
● Τουριστικές πληροφορίες περιοχής Leader Καστοριάς. Δικαιούχος: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας : 48.025,20 € ³
● Λαογραφία, πολιτισμός, θρησκεία της περιοχής Leader Καστοριάς. Δικαιούχος:  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 31.570,40 € ⁵

ΛΟΙΠΟΙ
● Προμήθεια οχήματος μεταφοράς επωφελούμενων Κέντρου Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς - Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς 48.342,25 € ²
● Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής συνείδησης στην Β/θμια Εκπαίδευση. Δικαιούχος: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας: 33.842,00 € ⁵
● «Ανάπτυξη δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις του νομού Καστοριάς». Δικαιούχος: Ελληνική Αστυνομία: 136.000,00 € ⁶


[1] Στην υποδράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτήρια».
[2] Στην υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
[3] Στην υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
[4] Στην υποδράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
[5] Στην υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
[6] Στην υποδράση 19.2.6.1 «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ