27.2.19

Προσκλήσεις για δράσεις στήριξης ψυχικής υγείας και υπηρεσιών για τις εξαρτήσειςΟ περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας υπέγραψε δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης ψυχικής Υγείας και υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 888.000 €, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)».
Οι δράσεις στήριξης ψυχικής υγείας που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν: 

• Ειδικό Κέντρο Ημέρας για άτομα με Alzheimer ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ασθενών με Αλτσχάϊμερ και άλλες συναφείς διαταραχές και

• Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα που πάσχουν από άνοια μέσω δράσεων διασύνδεσης των Κέντρων Ημέρας Alzheimer με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ), καθώς και δράσεων διασύνδεσης των ιατρείων Μνήμης με κέντρα Υγείας.

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α) και όσους φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Οι δράσεις στήριξης υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν:

• Προγράμματα Υπηρεσιών Πρόληψης που αφορούν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων πρόληψης των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, με προγράμματα καθολικής και επικεντρωμένης πρόληψης που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες πρόληψης μπορούν να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο και στη διασύνδεση των δομών κατά των εξαρτήσεων με αυτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα με την ευαισθητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει, να παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες και να διασυνδέει τον πληθυσμό-στόχο με εξειδικευμένες δομές.

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)/Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑ ΝΑ) και Συμπράξεις των παραπάνω αναφερόμενων φορέων. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται έως 17/05/2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ