24.2.19

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ: Ο ανθός της λίμνης [XXII]
Στοιχεία για την ιστορία 

των Ελλήνων Καστοριανών Εβραίων


- κβ' μέρος -

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ


Κάποιες από τις παρακάτω λέξεις μπορεί να εκφέρονται με ελαφρές διαφορές, διότι ενίοτε στην εβραϊκή γλώσσα κάποια γράμματα προφέρονται με διαφορετικό τρόπο ή είναι άφωνα, καθώς και κάποια φωνήεντα παραλείπονται. Επίσης στη σύγχρονη εβραϊκή γλώσσα το γράμμα ταβ (תּ) προφέρεται ως «Τ», ενώ παλιότερα προφερόταν και ως Θ, κυρίως από τους Ρωμανιώτες και τους Σεφαραδίτες, που επίσης πρόφεραν το γράμμα ντάλετ (ﬢ) ως «Δ» αντί για «Ντ».

Αγκαδά του Πέσαχ (εβρ.) = το κείμενο που αφηγείται την απελευθέρωση των Εβραίων από την αιγυπτιακή δουλεία και την Έξοδο τους από την Αίγυπτο. Η Αγκαδά διαβάζεται στο τραπέζι του Πέσαχ και έτσι εκπληρώνεται η γραπτή εντολή, σύμφωνα με την οποία κάθε Εβραίος οφείλει να διηγείται στα παιδιά του την ιστορία της απελευθέρωσης από το ζυγό της Αιγύπτου.

Αλιγιά (εβρ.) = κατά κυριολεξία: ανάβαση. Τα κύματα παλιννόστησης των Εβραίων της Διασποράς προς το Κράτος του Ισραήλ. Ο όρος προέρχεται από τη λειτουργική παράδοση και παραπέμπει στην έθιμο της «ανάβασης» του πιστού στο Βήμα της συναγωγής για να διαβάσει τμήμα από την εβδομαδιαία περικοπή της Τορά.

Γιεσιβά (εβρ.) = κατά κυριολεξία συνεδρίαση. Εβραϊκή θρησκευτική σχολή αρρένων. Σε κάποιες Κοινότητες της Διασποράς γιεσιβά ονομάζεται και το μνημόσυνο.

Γκ(ε)μιλούτ Χασιδίμ (εβρ.) = κατά κυριολεξία: εκτέλεση καλών πράξεων. Αρετή που περικλείει κάθε είδους βοήθεια: επίσκεψη σε πάσχοντες, παρηγοριά σε πενθούντες, ελεημοσύνη σε φτωχούς κ.λ.π.

Διασπορά = ελληνική απόδοση της εβραϊκής λέξης γκαλούτ, της εξορίας, της εκδίωξης του εβραϊκού λαού από τη Γη του Ισραήλ και η διασπορά του σε διάφορες χώρες
Εσνάφι ή ισνάφι (τουρκ. esnaf) = συντεχνία, επαγγελματική ομάδα. Η λέξη είναι αραβικής προέλευσης.

Κερέν Καγιέμετ λε Ισραέλ (εβρ.) = Εθνικό Εβραϊκό Κεφάλαιο, κατά κυριολεξία Ταμείο αναστήλωσης του Ισραήλ. Ίδρυμα της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης που συστήθηκε το 1901 με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για την αγορά και ανάπτυξη γης στην τότε Οθωμανική Παλαιστίνη, για την εγκατάσταση Εβραίων.

Κετουμπά (εβρ.) = Προγαμιαίο σύμφωνο και προικοσύμφωνο. Συμφωνητικό γραμμένο στην αραμαϊκή γλώσσα, που διαβάζεται από το ραβίνο κατά την τελετή του γάμου και περιέχει τη δήλωση των αμοιβαίων συζυγικών υποχρεώσεων. Η υπογραφή του από το γαμπρό και δυο μάρτυρες είναι απαραίτητη για την τέλεση του γάμου. Μετά το γάμο φυλάσσεται από τους συγγενείς της νύφης. Σήμερα γράφεται στην εβραϊκή γλώσσα. Παλιότερα ήταν διακοσμημένο με διάφορες βιβλικές παραστάσεις και αποτελούσε έργο τέχνης.

Κουπάτ Γιετομίμ Αλμανότ  (εβρ.) = ταμείο για τα ορφανά και τις χήρες.


-συνεχίζεται-


Φωτογραφία [αρχείο Νέστορος Καββαδά]:
Ελληνική Δημοκρατία - Δήμος ΚαστοριάςΑριθμ. πρωτ. 549 
Ο Δήμαρχος Καστοριάς πιστοποιεί ότι: Η εκ των κατοίκων πόλεως Καστορίας, Ομωνύμου Επαρχίας, Νομού  Φλωρίνης Βικτώρια σύζυγος Σολομών Δεμάγιου το γένος Τσίνου Αλμπάλα φέρεται εγγεγραμμένη εις τα μητρώα Δημοτών του Δήμου Καστορίας υπ’ αύξοντα αριθμόν 610 και έτος γεννήσεως το (1913) χίλια εννεακόσια δέκα τρία και ότι ο σύζυγος αυτής Σολομών Δεμάγιου μετέρχεται το επάγγελμα του Γεωργού. Το παρόν χορηγείται κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς της καταχωρηθείσης εν τω πρωτοκόλλω υπ’ αύξοντα αριθμ. 2805.
Εν Καστορία τη 22 Αυγούστου 1934
Ο Δήμαρχος Καστορίας
Ο Στρατολόγος

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 5 Απριλίου 2018, αρ. φύλλου 930
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ