22.2.19

Πρόσληψη προσωπικούΗ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο ατόμων και διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:
▪ Κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων: μία (1) θέση.
▪ Κατηγορία ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: μία(1) θέση
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.
Πληροφορίες τηλ. 2467350311, 2467350270.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ