13.2.19

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020Από το τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την κατάθεση  φακέλων υποψηφιότητας, προς ένταξη στο υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) της  Ελλάδας 2014-20 20, «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».
Στόχος του προγράμματος 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.
Σύμφωνα με τη κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιστοιχεί το ποσό των 4.270.000€.
Το ποσό της οικονομικής στήριξης είναι  14.000€  για κάθε δικαιούχο και δε συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 4-3-2019  έως  15-5-2019. Για περεταίρω πληροφόρηση: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς (Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467 350348).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ