15.2.19

Λόγος & Αντίλογος
Κύριε Διευθυντά,

Διαβάζω τακτικά τήν στήλη τοῦ ἐν φιλολόγοις συναδέλφου κ. Λαζάρου Γ. Νικηφορίδη. Χρήσιμες οἱ γλωσσικές του παρατηρήσεις σέ καιρούς ὅπου καί σέ σοβαρές ἐφημερίδες οἱ γραμματικοί καί συντακτικοί ἐκτροχιασμοί εἶναι συχνότατοι.

Ὡστόσο ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά διατυπώσω τίς ἀντιρρήσεις μου γιά τήν Α παράγραφό του στό φύλλο τῆς 18.10.12018 τῆς «Ὁδοῦ» ὅπου διαβάζω: «4. 10.2018 Ἡμερολόγιο Ἴωνος Δραγούμη (ΟΔΟΣ). α) Τόν εἶπα (τόν Καλλέργη) πώς θέλω νά εἶμαι ἀνεξάρτητος... (καί παρακάτω:) ...καί κανείς δέ μέ λέγει τί νά κάνω. Ὁ Ἴων Δραγούμης, ἀπό τίς σημαντικότερες μορφές τοῦ ἐνδόξου Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, ὁμιλεῖ, καταγράφει κατά τό βορειοελλαδίτικο ἰδίωμα: τόν εἶπα ἀντί τοῦ ὀρθοῦ: τοῦ εἶπα. Κανείς δέ μέ λέγει, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ: κανείς δέ μοῦ λέει» (Παραλείπω τά πελοποννησιακά).

Ἀδυνατῶ νά καταλάβω γιά ποιό λόγο τά «τόν εἶπα» καί «μέ λέγει» εἶναι ἐσφαλμένα, ὅταν ἀκόμη καί τώρα ἀκούγονται στή μισή περίπου Ἑλλάδα. Ἄν ἀρχίσουμε νά ἀντιμετωπίζουμε ἔτσι τά κείμενα τῶν λογοτεχνῶν μας, θά χρειαστεῖ νά ἐπισημάνουμε καί τά μή ὀρθά τοῦ Σολωμοῦ καί τοῦ Καβάφη, γιά νά περιοριστῶ μόνο σέ δυό ὀνόματα. Ἀλλά τότε ὑπερακοντίζουμε τόν νεαοαττικισμό τοῦ Κ. Κόντου πράγμα πού σημαίνει ὅτι μοιραία καί δίκαια ὁ ὑπεραθηναϊσμός τοῦ κ. Νικηφορίδη θά ἐλεγχθεῖ δεινῶς ἀπό νέους ἀνταττικιστές.Μέ πολλές εὐχαριστίες γιά τήν φιλοξενία

Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος
Χαλκίδα 23.10 2018


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 1 Νοεμβρίου 2018, αρ. φύλλου 958


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ