10.9.17

25,5 εκ. ευρώ για έργα ύδρευσης στους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Έντεκα έργα ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 25,5 εκ. € εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη. Οι εντάξεις αφορούν σε έργα αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και επέκτασης δικτύων σε δήμους της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα συγκεκριμένα έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού και της συστηματικής αντιμετώπισης ελλείψεων σε υποδομές ύδρευσης.
Αναλυτικά, τα έργα που εντάχθηκαν είναι:
• Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου Οικισμών δήμου Γρεβενών
• Ύδρευση Δεσκάτης (αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού). Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του δήμου Δεσκάτης
• Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς
• Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού. Επέκταση-αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού
• Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων στις ΤΚ Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ. Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήμου Κοζάνης. Εξωτερικό δίκτυο και αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης ΤΚ Σιδερών και Λιβερών Δήμου Κοζάνης. Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση προς δεξαμενή ύδρευσης και διασύνδεση νέας δεξαμενής ΤΚ Ροδιανής Δήμου Κοζάνης. Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σκήτης Δήμου Κοζάνης
• Σύστημα τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Εορδαίας.
Με τα παραπάνω έργα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς (9,8 εκ. ευρώ) και της βελτίωσης και επέκτασης εξωτερικού υδραγωγείου Οικισμού Γρεβενών (7,5 εκ. ευρώ), που είναι και τα μεγαλύτερα σε εύρος και προϋπολογισμό, υπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο η προτεραιότητα ποιοτικής και επαρκούς υδροδότησης ν στα αστικά κέντρα και στις τοπικές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Τα έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ