18.9.17

Λόγος & Αντίλογος


Ναοί καί  ΜουσείαΚύριε Διευθυντά,

Στό κύριο ἄρθρο τῆς ΟΔΟΥ τῆς 23ης Φεβρουαρίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους μέ τίτλο "Τό Τάμα", διάβασα ὅτι ἐπανέρχεται στήν ἐπιφάνεια ἡ ἀνέγερσης νέου Μητροπολιτικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί μάλιστα συζητεῖται στόν Δῆμο ἡ διάθεση οἰκοπέδου πρός τοῦτο.

Δέν σχολιάζω τήν εἴδηση, γιατί ἡ ἀνέγερση νέου ναοῦ στήν Καστοριά στήν σημερινή ἐποχή μέ ὅλα τά γνωστά προβλήματά της, δέν νομίζω ὅτι οὔτε πρέπει κἀν νά συζητεῖται, οὔτε εἷναι ἀπαραίτητη, καθʹ ὅσον, ὅπως ἀναλυτικά περιγράφεται στό ἄρθρο, οἱ ὑπάρχουσες ἤδη ἐκκλησίες καλύπτουν ἄριστα τίς ἀνάγκες ἐκκλησιασμοῦ τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τό μόνον πού μπορῶ εἶναι νά παραφράσω τό λαϊκό ἀπόφθεγμα πού ἀναφέρεται στήν Μαργιωρή καί νά πῶ «Ὅλα τά ἔχει ἡ Καστοριά, νέος ναός τῆς ἔλειπε».

Γιά τήν ἀναγραφόμενη εἴδηση ὅτι ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας ἀνακοινώνει «τήν ἔναρξη τῶν διαδικασιῶν γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ Ἐπισκοπείου ὄπου ὑπάρχουν κειμήλια πού πρέπει νά ἀναδειχθοῦν», θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά σχολιάσω τό ὅλoν θέμα:

1) Τό τί κειμήλια ὑπάρχουν στό Ἐπισκοπεῖο, ἐκτός ἀπό τόν σεβασμιώτατο Μητροπολίτην μας, καί τούς στενούς του συνεργάτες, κανείς δέν τό γνωρίζει. Εἶναι εἰκόνες; εἶναι κώδικες; εἷναι ἐκκλησιαστικά εἴδη, ἤτοι ἄμφια, λειτουργικά σκεύη, κανδῆλες κ.λ.π.;

2) Τά ὑπάρχοντα κειμήλια πρέπει νά καταγραφούν ἀπό μία ἐπιτροπή κληρικῶν καί λαϊκῶν καί νά γνωστοποιηθοῦν στό κοινό, καθʹ ὅσον ἀποτελοῦν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν ὀρθήν ἔννοια τοῦ ὄρου Ἐκκλησία, ἤτοι τοῦ πληρώματος τοῦ χριστεπώνυμου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ κεφαλήν τόν Κύριον ἡμών Ἰησούν Χριστόν, καί οὐχί περιουσία τοῦ ἐκάστοτε ἐπισκόπου ἤ τοῦ ἰερατείου.

3) Θά πρέπει νά μᾶς εἰπεῖ ὁ σεβασμιώτατος πῶς καί τίνι τρόπω ἀποκτήθηκαν αὐτά. Ἀπό δωρεές; ἀπό τίς διάφορες ἐκκλησίες; ἤ ἀπό ἄλλες πηγές; Οἱ ὑπάρχουσες εἰκόνες π.χ. οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται στά κειμήλια εἶναι ἀπό αὐτές πού ἐκλάπησαν ἀπό τίς ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς καί εἷχαν τήν τύχη νά διαφύγουν τήν ἀπαγωγή τους πρός φύλαξη καί τήν ἀπώλειάν τους;Η ανακαίνιση της «Αίγλης» κοντά στην πλατεία Ομονοίας, κόστισε 543.400,00 € με στόχο να λειτουργήσει ως Εκκλησιαστικό Μουσείο. Επτά χρόνια μετά την παράδοση του έργου (φωτογραφία 28.12.2010), το κτήριο έχει σήμερα εμφανή σημάδια καταστροφής, ενώ ουδεμία ενέργεια σημειώθηκε από την Ι. Μητρόπολη Καστοριάς για την δημιουργία του Μουσείου. Απεναντίας η Π.Ε. Καστοριάς πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη νέου έργου στο Επισκοπείο για τον... ίδιο σκοπό που ανακαινίσθηκε η «Αίγλη»!


4) Γιατί ἐγκαταλήφθηκε ἡ ἰδέα τῆς ἱδρύσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου στό ἱστορικό κτήριο τῆς Ἄνω Ἀγορᾶς τῆς πόλεως, στό Τσαρσί, ὄπου τό πάλαι ποτέ λειτουργοῦσε τό ἱστορικό καφενεῖο τῆς Καστοριᾶς ¨Αἴγλη¨, τό ὁποῖο ἀνακαινίστηκε μέ χρήματα τοῦ Δήμου καί ἐγκαταλήφθηκε, τόσα χρόνια τώρα, καί θέλουν νά ἀναμορφώσουν τό Ἐπισκοπεῖο γιά νά ἐκτίθενται ἐκεί; Μήπως δέν εἷναι ἀρκετά τά ἐκθέματα ὥστε νά πληροῦν ἕνα ἐκκλησιαστικό μουσεῖο;

5) Ἐάν καταγραφοῦν τά κειμήλια καί γίνουν γνωστά, τότε μπορεῖ νά διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ θέση αὐτῶν εἷναι ἤ στό Βυζαντινό μουσεῖο τῆς πόλεως, ἤ στό μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ἤ στό ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς πόλεως τό ὁποῖο πρέπει νά ἱδρυθεῖ μεταξύ ἄλλων καί γιά τόν σκοπό αὐτόν.

6) Ἡ Καστοριά ἔχει ἀνάγκη τόσων ἄλλων, ὅπως π.χ. Πνευματικοῦ Κέντρου, ἱδρύσεως Ἱστορικοῦ Ἀρχείου καί ἄλλων πολιτιστικῶν ὑποδομῶν πού μπορεῖ νά θεωρήσει κανείς ὀξύμωρον τό νά ἀσχολούμαστε μέ τήν ἀναμόρφωση τοῦ Ἐπισκοπείου, ἤ τήν ἀνέγερση νέου ναοῦ, ὅταν ἄλλες ἀνάγκες προέχουν καί νά διατίθενται κρατικά ἤ δημοτικά χρήματα τά ὁποία θά πρέπει νά καλύψουν πιό οὐσιώδεις ἀνάγκες τῆς κοινωνίας.

Τά ἀνωτέρω σχόλια δέν ἐξαντλοῦν τίς ἁπορίες τοῦ ἐγχειρήματος τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἀρχόντων καί τῆς σκοπιμότητας τῶν ἐνεργειῶν τους πρός τήν τοπικήν ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν.
4/3/2017

Μέ ἐκτίμηση
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Μαρτίου 2017, αρ. φύλλου 876

Σχετικά:

Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

9 σχόλια:

 1. Ανώνυμος18/9/17

  Απο πού συμπεραινει ο Πηχιων οτι η ανακαινιση του "Αιγλη", στοιχησε 543.000 €;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η λεζάντα της φωτογραφίας δεν είναι του κ. Πηχεώνος, αλλά της ΟΔΟΥ.
  Για πληροφόρησή σας σχετικά με το ποσό των 543.400,00 € δεν έχετε παρά να ανατρέξετε –εκτός των άλλων– στα άρθρα της ΟΔΟΥ:
  Χόρτο βοσκής [23.6.2016 | 841]
  http://www.odos-kastoria.gr/2016/12/blog-post_12.html
  και
  Το «Τάμα» [23.2.2017 | 874]
  http://www.odos-kastoria.gr/2017/09/blog-post_9.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος19/9/17

  "Η φάμπρικα η φάμπρικα δε σταματά
  δουλεύει νυ-- δουλεύει νύυυχτα μέεεερααα!"

  Και μετά: "βοηθείστε δια την αποπεράτωσιν του Ι. Ναού"
  και μετά: "βοηθείστε δια την αγιογράφησιν"...
  κοκ [παλιά μου τέχνη κόσκινο]


  α υ τ ό χ θ ω ν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος19/9/17

  Αίσχος πώς κατάντησε ο Ρόντσης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όπατις!19/9/17

  Ωραίοι εκεί στην Εκκλησία και Περιφέρεια. Λεφτά υπάρχουν, και πολλά μάλιστα. Αλλά μόνο για τις μελέτες και τους εργολάβους.
  Μετά αράαααααζουμε... ναούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος19/9/17

  Με 543.000 ευρώ, έκτιζες δύο τέτοια σπίτια!!!!
  Και λίγα λέω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος19/9/17

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος19/9/17

  Μου θυμίζει τις γνωστές προφητείες, δημοφιλούς γέροντος:
  «Θα το ανακαινίσεις, αλλά θα είναι σαν να μη το ανακαίνισες».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος19/9/17

   Φίλε, ο δημοφιλής γέρων ήξερε τί έλεγε. Αυτοί δεν ξέρουν τί κάνουν.
   Ακόμη προς κέντρα λακτίζουν.

   Διαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ