10.9.17

Αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς

Το εξέχουσας σημασίας έργο της «Αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς» με προϋπολογισμό 9.757.419,36 € έλαβε επίσημα την απόφαση ένταξής του για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας την  Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017. (ΑΔΑ: ΩΓΓ57ΛΨ-ΧΡ3). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καστοριάς και φορέας λειτουργίας, η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.
Η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης αποτελεί έργο πνοής για την Καστοριά κι αφορά την αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου ύδρευσής της.
Πρόκειται για την επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης και αποτελεί χρόνια απαίτηση των κατοίκων.
Το εγκριθέν πλέον για χρηματοδότηση έργο περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές εργασίες για την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, την σύνδεση όλων των κατοικιών με το νέο δίκτυο συνολικού μήκους 48 χιλιομέτρων και την προσθήκη δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης δίπλα στις υφιστάμενες. Εγκαθίσταται επίσης ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου του δικτύου για την αξιόπιστη και ασφαλή παροχή πόσιμου νερού στους κατοίκους.
Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υγιεινής και εξυπηρέτησης των πολιτών και να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και υδατικών πόρων, με αντίστοιχη ελάφρυνση και του κόστους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ