19.3.19

Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων για τις εκλογές του Μαΐου 2019Από το τμήμα εκλογών και πολιτικών κομμάτων του υπουργείου  Εσωτερικών γνωστοποιείται ότι συγκροτούνται με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτροπές ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων στις έδρες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο πρόεδρος του διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέλη ένας εκπρόσωπος (μέλος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο προϊστάμενος του περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ο προϊστάμενος της Α’Δ.Ο.Υ.) στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της συζήτησης και υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι.
Έργο της επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.
Ειδικότερα, η σύνθεση, το έργο, οι αρμοδιότητες και η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 3870/2010, όπως ισχύει.
Οι πολίτες και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητά να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων, ως προς τους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, σύμφωνα με τα ανωτέρωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ