29.3.19

Ναυτικός όμιλος Καστοριάς:

Παρακαλούνται τα μέλη του σωματείου τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή της ετήσιας συνδρομής) για το έτος 2018, όπως τις τακτοποιήσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός (δηλαδή μέχρι τις 15-4-2019).
Σε διαφορετική περίπτωση, με βάση το άρθρο 2, παράγραφος 3 του καταστατικού, επέρχεται η αυτοδίκαιη διαγραφή τους από το μητρώο μελών του σωματείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ