29.9.19

ΟΔΟΣ: Γιατί συνέβησαν όλα αυτά;


ODOS | newspaper of Kastoria
ΟΔΟΣ 27.6.2019 | 992

Την 20η Ιουνίου 2019 με μια πυκνογραμμένη (και κάπως εμφατική αν όχι πομπώδη) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Βασιλείου Μιχελάκη, στην οποία περιλαμβάνονται αντικειμενικά στοιχεία, επίκληση νομικών διατάξεων, συνδυασμοί συλλογισμών αλλά ακόμη και ερωτηματικά με απορίες (κάτι που δεν είναι συνηθισμένο) ακυρώθηκε τελικά (σε αυτό το στάδιο) η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς (104/2019) της 16ης Απριλίου 2019.

Η απόφαση που ακυρώθηκε εκχωρούσε ουσιαστικά, για τουλάχιστον δώδεκα ολόκληρα χρόνια (δηλαδή ως το 2031 μΧ) την πλήρη (και ανεξέλεγκτη) διαχείριση λεπτού δημοτικού έργου που αφορά τον οδικό φωτισμό της πόλης της Καστοριάς στην "Εγνατία αε".

Όπως ήταν αναμενόμενο η απόφαση όταν έγινε γνωστή προκάλεσε εντύπωση, μάλλον αρνητική, καθώς η διαδικασία και η λήψη της προέκυψαν ύστερα από εισήγηση του ίδιου του δημάρχου Καστοριάς —και όχι ειδικών εντεταλμένων εμπειρογνωμόνων ή επιτροπής που να συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Οπότε αναπόφευκτα προκλήθηκαν συνειρμικά ορισμένα ζητήματα.

Γιατί συνέβησαν όλα αυτά, σαράντα μόλις ημέρες πριν τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης της 26ης Μαΐου 2019, χωρίς ο ίδιος ο απερχόμενος δήμαρχος να διεκδικεί μια επόμενη θητεία —με τα μέλη της ομάδας του να είχαν ήδη από τότε διασκορπισθεί σε διαφορετικούς υποψήφιους δημάρχους. Αυτή ήταν μια πρώτη εύλογη απορία.

Επίσης προκάλεσε εντύπωση, δεδομένου ότι ο δημοτικός κοινόχρηστος φωτισμός σχετίζεται και με άλλα ζητήματα, όπως την ασφάλεια των πολιτών και ιδιοκτησιών, την άσκηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ακόμη και την κρατική ασφάλεια.

Πάντως η απόφαση του συντονιστή κ Β. Μιχελάκη, είναι δυνατόν να προσβληθεί από τον Δήμο Καστοριάς, με προσφυγή σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπει ο νόμος. Ώστε εν όψει του ότι ήδη υπάρχει σαφές εκλογικό αποτέλεσμα, με νέο δήμαρχο Καστοριάς τον κ. Ι. Κορεντσίδη, που έστω κι αν δεν έχει αναλάβει ακόμη καθήκοντα (αυτό θα συμβεί από 1η Σεπτεμβρίου και μετά), έχει αναπτύξει εθιμοτυπική και όχι μόνο δραστηριότητα και φροντίζοντας να ενημερώνεται για τα υπηρεσιακά και πολιτικά ζητήματα του Δήμου, έχει σίγουρα νόημα, να αναμένονται οι εξελίξεις: Θα ασκηθεί προσφυγή ή όχι;

Εάν ασκηθεί, θα δικαιούται ο καθένας να υποθέσει ότι ο νέος (επόμενος) δήμαρχος επικυρώνει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν της βρίσκει τρωτά στην σκοπιμότητα και ακυρότητες στην διαδικασία της.

Εάν πάλι δεν ασκηθεί προσφυγή, θα απομένει προς διευκρίνιση εάν η μη άσκηση οφείλεται σε προσυνεννόηση των δύο δημάρχων (νυν και επόμενου) ή στο ότι ο νέος δήμαρχος θεωρεί την απόφαση κακή και διαφωνεί μαζί της ή απλά θεωρεί ότι δεν ελήφθη νομότυπα.

Όλο αυτό το σκηνικό, είτε στην μια είτε στην άλλη κατεύθυνση, δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή, δεν έπρεπε να ληφθεί.

Έτσι ο Δήμος Καστοριάς, στον οποίο για αρκετά χρόνια τώρα δεν υπάρχει ορατή δραστηριότητα —εκτός από την διαχείριση— παρά το γεγονός ότι το μεν πολιτικό του προσωπικό έχει το σχετικό καθήκον (με το αζημίωτο οικονομικά), το δε υπαλληλικό προσωπικό είναι ευάριθμο, επαρκές και καλά αμειβόμενο, θα έχει να ασχολείται και με ένα ακόμη πρόβλημα:

Την πιθανότητα να επανέλθει η διαδικασία με τον εξόχως αόριστο και αμφιλεγόμενο τίτλο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρίας "Εγνατία Οδός αε" για την ωρίμανση-προώθηση και υλοποίηση του έργου "Αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Καστοριάς με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας"».

Και είναι πράγματι αόριστος και αινιγματικός από μόνος του αυτός ο τίτλος, διότι πολύ απλά, επιτρέπει την υπόθεση, ότι η "Εγνατία" αναλαμβάνει πλήρως τα οφέλη των τελών του δημοτικού φωτισμού των δημοτών, χωρίς κανένα δεσμευτικό στόχο, στην βάση τεχνολογίας ιδιαίτερα χαμηλού κόστους (led). Και όχι με στόχο την μείωση του κόστους των δημοτικών τελών, που βαρύνουν τον καταναλωτή δημότη και είναι δυσβάστακτα. Δηλαδή οι δημότες θα πλήρωναν τα ίδια, παρά την εξοικονόμηση της ενέργειας (!!).

Τι οδήγησε τον ίδιο τον δήμαρχο Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή, ο οποίος μαζί με τους συναδέλφους του (από κοινού με σημερινούς υποψήφιους βουλευτές και δημάρχους), λίγα χρόνια πριν, στην αρχή της θητείας του, διαδήλωνε (*) για την μη ιδιωτικοποίηση της ζημιογόνου ΔΕΗ, στο τέλος της θητείας του να επισπεύδει μια προγραμματική σύμβαση εκχώρησης δημοτικού έργου για το οποίο πληρώνει ο δημότης σε ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα με πολλαπλές όπως φαίνεται ακυρότητες;

Κανείς δεν θα μάθει ποτέ και δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία. Προφανώς, οι καλύτερες των προθέσεων, είναι η εξήγηση. Μόνο που η σκοπιμότητα της ενέργειάς του, αλλά και η προχειρότητα του εγχειρήματος, εξέθεσαν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, όπως και την ουσία της προγραμματικής σύμβασης, σε παραβιάσεις που οδήγησαν στην ακύρωση.

Οι ακυρότητες που επισημαίνονται στην απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ουκ ολίγες, και δεν καλύφθηκαν παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ ο Δήμος Καστοριάς, με αλλεπάλληλα υπομνήματά του ανέπτυξε αναλυτικά την επιχειρηματολογία του, προσπαθώντας να σώσει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς και της προγραμματικής σύμβασης.

Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς είναι άκυρη, επειδή λήφθηκε κατά παράβαση τύπων της διαδικασίας του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους· οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό αε ή με τη ΜΟΔ αε. ή με την ΕΤΑΔ ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά  μόνο  όταν η Τεχνική Υπηρεσία του φορέα (Δήμου Καστοριάς εν προκειμένω), δεν μπορεί να καλύψει υπηρεσίες και ωφέλειες, χρησιμοποιώντας τις δικές της υπηρεσίες. Αυτό κρίθηκε, ότι σε καμμιά περίπτωση δεν αφορά τον Δήμο Καστοριάς.

πίσης ακυρώθηκε διότι, η διαδικασία προχώρησε χωρίς να προηγηθεί έκδοση προηγούμενης γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

αράλληλα η απόφαση και συνεπώς η προγραμματική σύμβαση, κρίθηκαν αναιτιολόγητες διότι, αν και επιτρέπεται να διευκολύνονται οι Δήμοι να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως είναι ο φωτισμός και η καθαριότητα, χρηματοδοτώντας τα σχετικά έργα χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόσθετο δανεισμό, αλλά εκχωρώντας ή ενεχυριάζοντας τα αντίστοιχα με τις υπηρεσίες αυτές τα (πανάκριβα στην Καστοριά) ανταποδοτικά τέλη, θα έπρεπε για την νόμιμη εκχώρηση ή τη σύσταση ενεχύρου επί των δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, να έχει προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καστοριάς.

Όπως και να έχει εκπονηθεί μια —τουλάχιστον— προκαταρκτική τεχνική μελέτη του έργου που θα εκτελεστεί και να έχει γίνει μία οικονομική ανάλυση των όρων δέσμευσης των τελών, προκειμένου να μπορεί να καθοριστεί η σχέση κόστους και ύψους/ποσοστού δεσμευόμενων τελών.

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης σύμβασης τίποτε απ’ αυτά δεν τηρήθηκε, παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς σχετίζονται με τον σκοπό της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης.

Ωστόσο από τις υπηρεσίες αυτές δεν ζητήθηκε καμία εισήγηση. Ούτε υπήρξε άλλη εισήγηση παρά μόνο αυτή του δημάρχου Καστοριάς, συνοδευόμενη από αναλύσεις ιδιωτικής προέλευσης, που δεν έτυχαν της εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

Η ΟΔΟΣ θεωρεί δεδομένη την σπουδαιότητα του ιδιωτικού τομέα και την ανάγκη μετάθεσης αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν, ιδιαίτερα από τον απαρχαιωμένο κρατικοδίαιτο δημόσιο τομέα. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον αφού προηγηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Όμως εν έτει 2019, την στιγμή που ο Δήμος Καστοριάς διαθέτει υπηρεσίες και στελέχη, άξιους υπαλλήλους και φιλότιμο εργατικό προσωπικό που περισσεύει, μόνιμο ή άλλο, (δεν κατοικοεδρεύουν όλοι στα καφενεία), είναι δύσκολο να εξηγηθεί η βιασύνη του κ. δημάρχου και η επιμονή ειδικά σ’ αυτό το θέμα, για το οποίο μάλιστα οι δημότες πληρώνουν αδρά. Και απολαμβάνουν ελάχιστα.

Πόσο μάλλον όταν το όλο εγχείρημα, καθώς φαίνεται, έγινε με επιπολαιότητα και ατεκμηρίωτα. Οπότε μαζί με την ουσία, –που είναι η κακή ποιότητα του οδικού φωτισμού και τα πανάκριβα τέλη– προκύπτει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί;

Απορροφημένοι οι εκλεγμένοι και οι υποψήφιοι στα… σοβαρά, που είναι οι εθιμοτυπίες, οι χειραψίες, οι φωτογραφίες και τα καφενεία στα οποία προστρέχουν για τον προσωπικό τους σταυρό οι υποψήφιοι βουλευτές, όπως προστρέχουν στον εφημέριο και τον δάσκαλο σχεδόν, σαν να μη πέρασε μια μέρα από τον Μεσοπόλεμο, αλλά και στις λαϊκές αγορές, δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στα μέγιστα προβλήματα. Ένα εκ των οποίων είναι το black out της πόλης της Καστοριάς, σκοτάδι κυριολεκτικό και μεταφορικό.

Μέχρι να συμβεί αυτό, θέματα που αφορούν κυρίως την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, θα πέφτουν θύματα ερασιτεχνικών και επιπόλαιων χειρισμών.
* * *
(*) Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
για την πώληση μονάδων της Δ.Ε.Η.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς με απόφασή του, κατά την έκτακτη Συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 07-04-2017, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα.
Αποφασίζει
1. Να εκφράσει την πεποίθησή του, ότι η υπεράσπιση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών αποτελεί υποχρέωση προς τις γενιές που έφυγαν και καθήκον προς αυτές που έρχονται.
2. Να δηλώσει ότι η γη, το νερό, ο ορυκτός πλούτος και η ε-νέργεια, είναι αγαθά που άμεσα συνδέονται με την βιωσιμότητα της περιοχής μας και του κράτους.
3. Να απαιτήσει από την κυβέρνηση ξεκάθαρες θέσεις και όχι μνημονιακές δεσμεύσεις, γραφειοκρατικής συσκότισης, που ορθώνουν αδιέξοδα, και να υπερασπιστεί τα εργασιακά δικαιώματα.
4. Να παραστεί ο Δήμαρχος Καστοριάς, σήμερα 07 Απριλίου 2017, στο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα.
Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
 Ιωάννης ΤόμουΔημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 27 Ιουνίου 2019, αρ. φύλλου 992


1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος30/9/19

    Ζήσε τον μύθο σου στην Καστοριά....
    Οι Καστοριανοί 'εισπράτουν'αυτό που τους αξίζει......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ