20.11.19

550 θέσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αναρτήθηκε και η υπ’ αρίθμ. 12/2019 δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων (50 εκ των οποίων για την Καστοριά) ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
Με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση 250 άνεργων, πτυχιούχων νέων ηλικίας 22-39 ετών και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο έως και την 2η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης "εδώ".

⬛ Έχει αναρτηθεί και η υπ’ αρίθμ. 13/2019 δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ,  που αφορά το πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους στην Δυτική Μακεδονία, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το πλήρες κείμενο της δεύτερης πρόσκλησης "εδώ".
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ