25.11.19

Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς με τα εξής θέματα:
 • Ανακοινώσεις – ενημερώσεις.
 • Επικύρωση πρακτικού 22ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.
 • Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης προσκυρούμενης έκτασης.
 • Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2020 δήμου Καστοριάς.Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 δήμου Καστοριάς.
 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς δήμου Καστοριάς
 • Καθορισμός τελών συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη αγορά δήμου Καστοριάς – Καθορισμός τελών χρήσης θέσεων υπαίθριου - στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια των «Καστοριανών ραγκουτσαριών» (σχετ. η 466/18 απόφ. ΔΣ)
 • Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής χριστουγεννιάτικης αγοράς δήμου Καστοριάς – Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.
 • Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στις κοινότητες Καστοριάς, Κορομηλιάς, Δισπηλιού και Καλοχωρίου.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 169/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχείρηση - βυρσοδεψείο.
 • Καθορισμός μίας θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/-νης δικηγόρου στο δήμο Καστοριάς.
 • Συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση:
 • α) «Καρναβαλιού "Καστοριανά ραγκουτσάρια" της κοινότητας Καστοριάς».
 • β) Καρναβαλιών στις κοινοτήτων Κλεισούρας, Λιθιάς, Κορησού, Μαυροχωρίου & Τοιχιού
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του εορταστικού δωδεκαημέρου 2019- 2020.
 • Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Καστοριάς στην επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων & ελέγχων της ΠΕ Καστοριάς.
 • Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την προσθήκη νέων τμημάτων στο ΕπαΛ Καστοριάς - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 428/18 προγενέστερης απόφασης ΔΣ αναφορικά με την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην ΠΕ Καστοριάς.
 • Έγκριση συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο ΔΕ Αγίας Τριάδας».
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της ΔΕΥΑΚ για το έργο: «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού ΔΕΥΑΚ».
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της ΔΕΥΑΚ για το έργο: «Εκπόνηση α) ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης με βάση τις απαιτήσεις των σχεδίων διαχείρισης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα και β) Υδραυλικής μελέτης ελέγχου τεχνικής και υδραυλικής επάρκειας στις κεφαλές του συστήματος υδροδότησης ΔΕΥΑΚ.
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της ΔΕΥΑΚ για το έργο: «Σύνταξη γενική σχεδίου ύδρευσης –masterplan- ΔΕΥΑΚ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ