31.3.17

Δελτίο τύπου μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καστοριάς

Ύστερα από την αίτηση με αριθμ πρώτ. 7325/28-03-2017 αίτηση του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Καστοριας με θέμα «Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης του έργου "Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου» και την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την απευθείας ανάθεση του έργου των 20.000,00 € με την οποία είμαστε αρνητικοί και διαφωνούμε, αιτούμαστε την ανάκληση της υπ’ αριθμ 65/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καστοριάς για την απευθείας ανάθεση και επιθυμούμε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Καστοριάς.

Για κάποιους που δεν καταλαβαίνουν τα αυτονόητα και προβαίνουν σε απρεπείς χαρακτηρισμούς. Θα Θέλαμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι εξουσιοδοτήσαμε τον πρόεδρο της επιτροπής να στείλει πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων αναδόχων και μόνος του επέλεξε να προσκαλέσει μόνο δυο εργολάβους. Θα πρέπει να μας απαντήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν.Το αίτημα του συλλόγου Εργοληπτών μας δικαιώνει πλήρως.

Π. Τόσκος &  Β. Βελλίδης* * *


Σύλλογος εργοληπτών δημοσίων έργων Ν. Καστοριάς 
προς Οικονομική επιτροπή δήμου Καστοριάς:

Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου»

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς, επιθυμούμε την άριστη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μας και στο Δήμο Καστοριάς. Η άριστη συνεργασία συνεπάγεται ρητή εφαρμογή των νόμων από την αναθέτουσα αρχή και καλότεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των έργων από την πλευρά των μελών μας.
Μετά από τη δημοσίευση του Πρακτικού της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντως για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου» Α.Μ. 25/2017, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, με το άρθρο 32 παρ. 2γ αυτού, του Ν. 4412/2016. Εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας στο κατεπείγον της ανάθεσης για τους εξής λόγους:
-Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση οφείλονται σε «απρόβλεπτα» γεγονότα,
1. πώς είναι δυνατόν να είναι απρόβλεπτο ένα γεγονός που προβλέφθηκε στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017.
2. πώς είναι δυνατόν να θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός οι λιγοστές βροχοπτώσεις στην πόλη της Καστοριάς.
3. πώς είναι δυνατόν η καθυστέρηση των διαδικασιών δημοπράτησης να μην είναι δική τους ευθύνη.
4. πώς είναι δυνατόν τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τη μη κατάρρευση του κτιρίου να μη επαρκούν για τις συνήθεις βροχοπτώσεις.
-Ζητούμε να αρθεί η ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσιότητας και διαφάνειας για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετοχόντων, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Καστοριάς. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει προβεί σε δημοπρατήσεις από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (08-08-2016) για μικρά και μεγάλα έργα παρόλο που άλλες αναθέτουσες αρχές προχωρούν σε συνεχείς δημοπρατήσεις έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ