6.3.17

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο RELOS3

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, 17 συμμετέχοντες από 7 χώρες παρευρέθηκαν στο Sabadell Ισπανίας στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου RELOS3.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και σ’ αυτό συμμετέχουν η Εταιρεία Οικονομικής Ανάπτυξης του Σαμπαντέλ (Ισπανία), ο Δήμος Τάρτου (Εσθονία), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), η Μπολόνια (Ιταλία), η αναπτυξιακή εταιρεία της Μάλτας, η Τοπική Αρχή του Έμμεν (Ολλανδία), η Περιφέρεια Βιελκοπόλσκα (Πολωνία).

Ο σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας των συμμετεχόντων περιφερειών και η υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην αποδοτικότερη αξιοποίηση διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όλες οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για να προωθήσουν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, εμπλέκοντας τοπικούς εταίρους, όπως καινοτόμες εταιρείες, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, αλλά και τοπικές αρχές.

Το έργο θα επιτύχει τους στόχους του συγκρίνοντας και αξιολογώντας καλές πρακτικές και δοκιμάζοντας νέες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, μερικές περιφέρειες επιθυμούν την εμπλοκή πολιτών στη χάραξη της στρατηγικής τους ενώ άλλες θέλουν να διερευνήσουν το συνδυασμό Ευρωπαϊκών πόρων με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Το έργο θα έχει πενταετή διάρκεια (ως το τέλος του 2021). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι ευρωπαϊκοί πόροι (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο είναι 138.668,00 €. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2461052728.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 2 Μαρτίου 2017, αρ. φύλλου 875

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ