10.3.17

Ερευνητικό έργο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Το εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «StoRES Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους», με βασικό αντικείμενο τη μελέτη συνδυασμένης λειτουργίας φωτοβολταικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασικός στόχος του έργου είναι η εισαγωγή και η εφαρμογή νέων, βέλτιστων πολιτικών για τη διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή διείσδυση των μονάδων αυτών στο ενεργειακό μείγμα, ενσωματώνοντας φωτοβολταϊκές) εγκαταστάσεις και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Στα πλαίσια του έργου, θα υλοποιηθούν πιλοτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ν.Κοζάνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα έως αύριο Παρασκευή 10 Μαρτίου. Πληροφορίες τηλ. 2461068141 & 2310996388.
Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Μαρτίου 2017, αρ. φύλλου 876

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ