14.3.17

Δασικοί χάρτες

Η προάσπιση της συνταγματικής προστασίας των δασών, με την επιστημονική και οριστική επίλυση θεμάτων αναφορικά με τη μορφή και τη χρήση γης, τείνει να λάβει τελεσίδικη μορφή, με την πλήρη υλοποίηση του έργου της κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών.
Ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου υποδομής που στοχεύει στη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος για τις τωρινές και επόμενες γενιές, παρέχοντας αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας περιουσίας και του πολίτη, βάζοντας τέλος στα φαινόμενα αλόγιστης διαχείρισης, καταπάτησης και συρρίκνωσης των δασικών εκτάσεων της χώρας.
Με την ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και τη σαφή αποτύπωση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, θα διευθετηθούν οριστικά οι όποιες περιπτώσεις αμφισβήτησης αποκτώντας έτσι η χώρα στο σύνολό της ένα οριστικό πλαίσιο χαρτογραφικής αποτύπωσης των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν καθορίζουν ιδιοκτήτη, αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο δασικό χάρτη έκτασης, και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.
Ωστόσο, ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση των εκτάσεων, θα αποτελεί πλήρες αποδεικτικό στοιχείο σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή. Στο μεγάλο αυτό εγχείρημα ο ρόλος και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αλλά και τον επιστημονικών φορέων, εκτιμάται ως ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς τα οφέλη από το πέρας της διαδικασίας αυτής θα είναι πολλαπλά για το σύνολο του ελληνικού λαού, την Εθνική Οικονομία αλλά και τις Δασικές Υπηρεσίες, επιτρέποντας παράλληλα την εφαρμογή ενός σχεδίου χωροταξικής ανάπτυξης στον τόπο.
Τα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), που έχουν συγκροτηθεί με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και λειτουργούν στις περιοχές όπου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες, είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, κανόνες διαφάνειας και υπευθυνότητα παρέχουν άμεσα τις υπηρεσίες τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Τυχόν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, οι οικείοι ΟΤΑ που έχουν έννομο συμφέρον.

ΑΠΟΚEN. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ