6.3.17

Διαξιφισμοί

Συνδυασμός «Ελπίδα»: Πού πήγαν τα λεφτά για τη φτώχεια κ. Καρυπίδη;

Το Υπ. Εργασίας ζητά να επιστραφεί ποσό που είχε διαθέσει για τους άστεγους και τους άπορους, λόγω μη τήρησης της νομιμότητας! Μήπως είναι ώρα να επέμβει η Δικαιοσύνη; Ένα τεράστιο πολιτικό, διαχειριστικό και ηθικό ζήτημα που αφορά τον τρόπο διαχείρισης δημοσίου χρήματος από τον περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη αποκαλύπτει και πάλι ο συνδυασμός μας.
Πρόκειται για το ποσό των 90.000 €, που είχε διατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας για να εκτελεστεί από την Περιφέρεια μας πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους και άστεγους συμπολίτες μας και ζητείται πλέον να επιστραφεί καθώς το Υπουργείο διαπιστώνει πως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν αφορά κάποιο, οποιοδήποτε, έργο, αλλά τη στήριξη ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη βοήθειας για να επιβιώσουν.

Ο κ. Καρυπίδης, σε ό,τι αποκαλύψαμε μέχρι σήμερα στο οποίο εμπλέκεται άμεσα και έχει και την ανάλογη ευθύνη, ακολουθεί μονίμως την τακτική της μετάθεσης ευθυνών. Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα έχει, επιτέλους, το θάρρος να αναγνωρίσει την ευθύνη ή θα ψάχνει πάλι εναγωνίως κάποιον ή κάποιους για να τους τη φορτώσει; Σε κάθε περίπτωση εμείς θέτουμε ένα σαφές ερώτημα: Πού πήγαν τα λεφτά για τη φτώχεια κ. Καρυπίδη; Τι ακριβώς συνέβη.

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 26.11.2014 επιχορηγήθηκε με ποσό 90.000€ από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διαχειριστεί και να εκτελέσει ένα πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους και άστεγους.

Η Προγραμματική Σύμβαση για τη χρηματοδότηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 14.11.2014 για ψήφιση και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με το συνδυασμό μας να την υπερψηφίζει. Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (2 από το Υπ. Εργασίας και ένα από την Περιφέρεια) και το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και να προβεί στις ενέργειες για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Στις 8.4.2015 ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών θέτει στην Οικονομική Επιτροπή έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας με το οποίο η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση Αποδοχής ποσού 90.000€ για την Έδρα, σύμφωνα με την από 26.11.2014 Προγραμματική Σύμβαση. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ψήφισε για την αποδοχή του ποσού. Στο Π.Σ. της 9.6.2015 ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών εισηγήθηκε την έγκριση κατανομής του ποσού των 90.000€ στις 4 Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
- 40.000€ Π.Ε. Κοζάνης,
- 12.000€ Π.Ε. Γρεβενών,
- 19.000€ Π.Ε. Καστοριάς,
- 19.000€ Π.Ε. Φλώρινας, και το άνοιγμα λογαριασμού στον Υπόλογο που ορίζεται στην ίδια συνεδρίαση. Όμως από το έγγραφο του Υπουργείου προκύπτει ότι τα ποσά αυτά ουδέποτε πήγαν στις Περιφερειακές Ενότητες (δεν βρέθηκαν εντάλματα)

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήσαμε από το Υπ. Εργασίας ενημέρωση για την πορεία του έργου της επισιτιστικής βοήθειας καθώς μέχρι τότε καμιά πληροφόρηση δεν είχαμε από τους υπεύθυνους της Περιφερειακής Αρχής, ενώ ακόμη και η αναζήτηση που κάναμε στη Διαύγεια απέβη άκαρπη αφού δεν υπήρχε ούτε μια σχετική ανάρτηση.
Από την ενημέρωση που λάβαμε προέκυπτε ότι:

1ον Το Υπουργείο με έγγραφό του στις 29/ 11/2016 ζητούσε την επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης, με την αναφορά ‘ότι: «σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή δεν τηρήθηκε η αρχή της νομιμότητας των ενεργειών... το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό του...»

2ον Το από 14.9.2016, πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης αφού εξετάζει το σύνολο των στοιχείων και των δαπανών καταλήγει ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Ν4281/ 2014 άρθρο 23παρ1 με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις με τους προμηθευτές και οι προμήθειες εκτελέστηκαν με επείγουσες διαδικασίες. Το πρακτικό κλείνει με την αναφορά ότι το έργο εκτελέστηκε με την παρατήρηση της μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.

Όλα τα παραπάνω οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ένα ποσό που προορίζονταν ως πολύτιμη βοήθεια για την πιο ευπαθή ομάδα πληθυσμού της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Αρχή το διαχειρίστηκε με τρόπο μη νόμιμο και αδιαφανή και γι΄ αυτό της ζητείται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο Υπουργείο! Πέρα απ΄ αυτό όμως και με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας μετά από αίτημά μας, προέκυψαν μια σειρά σημαντικά ζητήματα που είναι τα εξής:

1ο Το ποσό της επιχορήγησης δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, αλλά διακινήθηκε εξωταμειακά, κάτι που προκύπτει και από την αναφορά του Υπουργείου για την μη ύπαρξη ενταλμάτων για την μεταφορά πιστώσεων στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

2ο Για το σύνολο των 90.000€ δεν υπάρχει καμιά Σύμβαση με προμηθευτές και καμιά Απόφαση Ανάθεσης.

3ο Από το σύνολο των 90.000€, παραστατικά παράδοσης των τροφίμων στις κοινωνικές Δομές φαίνεται να υπάρχουν μόνο για ~60.000€ (που αφορούν στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς)

4ο Τίθεται φυσικά το εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνατόν αφού δεν έγινε η κατανομή ποσών στις Περιφερειακές Ενότητες (δεν βρέθηκαν εντάλματα) να έγινε η πληρωμή των τιμολογίων;

5ο Υπάρχει ασάφεια σε ποιές Κοινωνικές Δομές έχει κατευθυνθεί η βοήθεια, αφού στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης γίνεται αναφορά για πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και εννέα (9) Δομών της ΠΕ Κοζάνης ενώ στον Φάκελο που τέθηκε υπόψη μας εμφανίζονται πρωτόκολλα συνεργασίας με τους Δήμους και των υπόλοιπων ΠΕ.

6ο Στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης αναφέρεται ότι όλες οι δαπάνες εκτελέστηκαν την περίοδο από 26.11.2015 έως 31.12.2015. Όμως από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας φαίνεται ότι οι δαπάνες των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας έγιναν τον Αύγουστο του 2015 (τιμολόγια / επιταγές)

7ο Η τακτοποίηση των λογαριασμών προς τους προμηθευτές (επίδοση επιταγών) δεν έγινε από τον Διαχειριστή Υπόλογο σε όλες τις ΠΕ. Ειδικά στην ΠΕ Καστοριάς έγινε από εξωθεσμικό παράγοντα (εθελοντή)!

Όλα αυτά συνιστούν σοβαρότατες παραβάσεις της νομοθεσίας και δικαιολογούν γιατί ζητήθηκε η επιστροφή του ποσού από το Υπουργείο. Εκτός όμως από το τεράστιο θέμα νομιμότητας που εγείρουν δημιουργούν και ένα ακόμα μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα καθώς είναι χρήματα που προορίζονταν για την πλέον ευαίσθητη και αδύναμη ομάδα συνανθρώπων μας, τους άστεγους και τους άπορους.

Ακόμη χειρότερα με την επιστροφή των χρημάτων αυτών στο Υπουργείο, η Περιφέρεια χάνει επιπρόσθετα 90.000€ που θα μπορούσαν να διατεθούν για την στήριξη φτωχών και άπορων συνανθρώπων μας. Με δεδομένο πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διάθεση των πόρων του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), που για την Περιφέρεια μας θα ανέλθει στα 2εκ€, περίπου, πώς μπορούμε να εφησυχάζουμε και να είμαστε σίγουροι πως όλα θα γίνουν σύμφωνα με το Νόμο;

Δεν είναι το πρώτο κρούσμα των ημερών του κ. Καρυπίδη και ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει πως θα είναι και το τελευταίο;

Από την ημέρα που αρχίσαμε να ρίχνουμε φως στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη Διοίκηση στην Περιφέρεια μας, η μια αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη και τώρα που έχει ανοίξει για τα καλά το καπάκι τι άλλο θα δουν τα μάτια μας;

Μήπως είναι ώρα να επέμβει η Δικαιοσύνη για να ξεδιαλύνει τα πράγματα;

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
 Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ελπίδα»

* * *


Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Το πρόγραμμα για τη φτώχεια εκτελέστηκε με αποτελεσματικότητα 
Για την διαδικασία υλοποίησης, με εντολή του περιφερειάρχη, έχει ήδη ξεκινήσει o έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

Ένα τεράστιο πολιτικό, διαχειριστικό και ηθικό ζήτημα, που αφορά στον τρόπο άσκησης πολιτικής εκ μέρους της κας Ζεμπιλιάδου αποκάλυψε η ίδια ως επικεφαλής του συνδυασμού της.
Η κα Ζεμπιλιάδου προκειμένου να κερδίσει και πάλι λίγα λεπτά δημοσιότητας αναδεικνύει ως μείζον πολιτικό θέμα και μάλιστα ως «αποκάλυψη» τα σχετικά με την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την καταλογιστική σε βάρος της Π.Δ.Μ. πράξης του ως άνω Υπουργείου.

Πριν εκθέσουμε τα ιστορικά δεδομένα οφείλουμε να αναφέρουμε το γεγονός, το οποίο βέβαια είναι γνωστό ήδη στην κα Ζεμπιλιάδου, αλλά μαζί με πολλά άλλα στοιχεία του ιστορικού, που η ίδια απόλυτα γνωρίζει, λησμόνησε να αναφέρει, ότι ήδη έχει ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να προσδιοριστούν οι τυχόν υπηρεσιακές ευθύνες και παραλείψεις. Κατά τούτο, όπως είναι γνωστό σε κάθε μέσο άνθρωπο, στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου υφίσταται αφενός μυστικότητα και αφετέρου τηρείται απαρεγκλίτως το κατοχυρωμένο από όλα τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και συντάγματα τεκμήριο αθωότητας. Όμως, στην προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού αυτό εκ μέρους της κας Ζεμπιλιάδου δεν ενδιαφέρει.

Ως προς την ουσία του ζητήματος πρέπει να γίνουν γνωστά ότι την 05.12.2016 κοινοποιήθηκε στην Π.Δ.Μ. πράξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούσε στον καταλογισμό σε βάρος της Π.Δ.Μ. ποσού 90.000,00 ευρώ, που αφορά στην εκτέλεση της από 26.11.2014 προγραμματικής σύμβασης, καθώς – σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο – δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών.

Άμεσα συγκλήθηκε συνάντηση με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με παρουσία των πολιτικών στελεχών και των αρμοδίων υπαλλήλων και υπολόγων. Ζητήθηκε, μάλιστα, στα πλαίσια άτυπου ελέγχου η χορήγηση έκθεσης πεπραγμένων. Η παραπάνω έκθεση εγχειρίστηκε στον Περιφερειάρχη την 20.02.2017. Επειδή προέκυψαν ζητήματα ελλείψεων κατά τη διαδικασία, όπως αυτά περιγράφονται και στο παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου, την 23.02. 2017 διατάχθηκε από τον Περιφερειάρχη η διενέργεια Ε.Δ.Ε. για την έρευνα και τυχόν διαπίστωση οιασδήποτε ευθύνης.

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και την έκδοση των σχετικών πορισμάτων σεβόμενοι απολύτως το τεκμήριο αθωότητας των ελεγχομένων αλλά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συγκεκριμένης περίπτωσης δηλώνουμε, ότι δεν θα συμμετέχουμε στην ανθρωποφαγία, στην οποία έχει επιδοθεί η κα Ζεμπιλιάδου. Βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε, ότι όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του αρμόδιου Υπουργείου με ημερομηνία 14. 09.2016, το οποίο εκδόθηκε μετά από έλεγχο του φακέλου της υπόθεσης, το όλο έργο εκτελέστηκε με αποτελεσματικότητα και τα προϊόντα αξίας 89.149,74 ευρώ και όχι 60.000,00 ευρώ, ποσό που τεχνηέντως επικαλείται η κα Ζεμπιλιάδου, παραδόθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος.

Ακόμη, όμως, και αυτό για κάποιον λόγο διέλαθε της προσοχής της κας Ζεμπιλιάδου. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ας κάνει υπομονή, καθώς για οποιαδήποτε παράλειψη προκύψει οι πρώτοι, που θα αναζητήσουμε τη συνδρομή της δικαιοσύνης θα είμαστε εμείς. Όποιος θεωρεί, ότι στην προσπάθεια της πολιτικής του επιβίωσης μπορεί να καταφεύγει σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας, θα τον αφήσουμε μόνο στον δρόμο, που διάλεξε και θα κριθεί από τους πολίτες.


* * *


Συνδυασμός «Ελπίδα»: Πάλι πίσω απ' το δάχτυλο του κρύβεται ο κ. Καρυπίδης και αναζητά εξιλαστήρια θύματα

Ως "μνημείο αντιφάσεων" μπορεί να χαρακτηρισθεί η απάντηση του Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη στα όσα αποκάλυψε ο συνδυασμός μας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας σε άπορους και άστεγους, που το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ζητά να του επιστραφούν καθώς διαπιστώνει πως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.
Ας σταθούμε μόνο σε δύο σημεία.

1ο: Δηλώνει με στόμφο ότι, "...όπως προκύπτει από το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του αρμόδιου Υπουργείου με ημερομηνία 14.09.2016, το οποίο εκδόθηκε μετά από έλεγχο του φακέλου της υπόθεσης, το όλο έργο εκτελέστηκε με αποτελεσματικότητα και τα προϊόντα αξίας 89.149,74 ευρώ και όχι 60.000,00 ευρώ, ποσό που τεχνηέντως επικαλείται η κα Ζεμπιλιάδου, παραδόθηκαν στους δικαιούχους του προγράμματος". Από πότε τα δημόσια έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν και όπως μας συμφέρει;

Αφού λοιπόν κ. Περιφερειάρχη επικαλείστε το συγκεκριμένο πρακτικό, γιατί δεν μας εξηγείτε για ποιο λόγο αναφέρει πως αφού εξετάζει το σύνολο των στοιχείων και των δαπανών καταλήγει ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Ν4281/2014, άρθρο 23, παρ1, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποφάσεις ανάθεσης από την Ο.Ε., να μην υπάρχουν συμβάσεις με τους προμηθευτές και ότι οι προμήθειες εκτελέστηκαν με επείγουσες διαδικασίες. Το πρακτικό κλείνει με την αναφορά ότι το έργο εκτελέστηκε με την παρατήρηση της μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.
Αποτελεσματικός, αλλά μη νόμιμος κ. Καρυπίδη; Εσείς, που έχετε υψώσει τόσο ψηλά τη σημαία της διαφάνειας και της νομιμότητας;

2ο: Αναφέρει στην απάντηση πως πληροφορήθηκε για το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας στις 5-12-2016 και διέταξε ένορκη Διοικητική Εξέταση στις 23-2-2017!
Γιατί καθυστέρησε τόσο; Μήπως αποφάσισε την Ε.Δ.Ε. θέλοντας και μη καθώς την προηγούμενη μέρα ζητήθηκαν απ' το συνδυασμό μας στοιχεία για το θέμα αυτό;

Στην πρώτη μας ανακοίνωση επισημαίναμε ότι "Ο κ. Καρυπίδης, σε ό,τι αποκαλύψαμε μέχρι σήμερα στο οποίο εμπλέκεται άμεσα και έχει και την ανάλογη ευθύνη, ακολουθεί μονίμως την τακτική της μετάθεσης ευθυνών. Σ' αυτήν την περίπτωση θα έχει, επιτέλους, το θάρρος να αναγνωρίσει την ευθύνη ή θα ψάχνει πάλι εναγωνίως κάποιον ή κάποιους για να τους τη φορτώσει;"

Δυστυχώς έσπευσε για μια ακόμα φορά να μας επιβεβαιώσει. Γι' αυτό του επιστρέφουμε τα περί "ανθρωποφαγίας" θυμίζοντας του πως "στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί".
Αν μπορεί, ας αναλάβει επιτέλους και κάποια ευθύνη και ας μη συνεχίσει να κρύβεται πίσω απ' το δάχτυλο του, αναζητώντας και πάλι εξιλαστήρια θύματα.

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
 Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ελπίδα»


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 2 Μαρτίου 2017, αρ. φύλλου 875

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ