18.11.17

5η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου "Bridges"

Στην Κοζάνη από τις 21 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου "Bridges" (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, στο οποίο η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας αε - ΑνΚο συμμετέχει ως εταίρος.
Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εννέα φορείς - ιδρύματα από 7 ευρωπαϊκές περιφέρειες που εργάζονται συλλογικά για την επίτευξη των στόχων του έργου που είναι η βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών RIS3 και η αποδοτικότητα των επενδυτικών προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων, η ανάπτυξη επενδύσεων στην βίο-οικονομία, η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών, βίο-οικονομίας και ερευνητικών και η βελτίωση των ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης RIS3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ