9.7.18

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ΚαστοριάςΣυνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 9 Ιουλίου στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς με τα εξής θέματα:

Ανακοινώσεις – ενημερώσεις.
Επικύρωση πρακτικών 11ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ.
Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018.
Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση έφεσης και κατά της υπ’ αριθ. 138/2016 απόφασης του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 και έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού.
Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 του Μπαϊρακτάρειου δημοτικού ωδείου Καστοριάς.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος– Κατάργηση της υπ’ αριθ. 365/2012 προγενέστερης απόφασης ΔΣ.
Έγκριση μεμονωμένης τροποποίησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Φουντουκλή στα Ο.Τ. 88Γ, 88Δ και 88Ε.
Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αθανασίου Διάκου 10, Καστοριά.
Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στην Καστοριά.
Επιλογή θέσης για την τοποθέτηση του μνημείου κωπηλατών στην Καστοριά.
Κατανομή τακτικής και έκτακτης επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές του δήμου.
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στο 3ο μαθητικό συνέδριο και τη δράση «Ενημέρωση ποδηλάτου».
Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του έργου «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων».
Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader -Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων - Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές -Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών».
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τεχνικών στοιχείων των συμπληρωματικών κατασκευών του δημοτικού κτίσματος εστίασης στην κεντρική πλατεία Βυσσινιάς.
Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Φωτεινής των εκδηλώσεων «Φωτεινή - Καλοκαίρι 2018».
Έγκριση πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στην Άνω Κρανιώνα Κορεστείων – Έγκριση δαπανών.
Έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» για διοργάνωση εκδηλώσεων.
Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Γυναικών Μαυροχωρίου της 3ης Συνάντησης Αποδήμων Καστοριανών – Έγκριση δαπανών.
Έγκριση φιλοξενίας κτηνιάτρων της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (ΕΔΚΑ) - Έγκριση δαπανών.
Ορισμός εκπροσώπου δήμου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μακεδνός αε, ΑνΚας αε και δια ΔιΑΔυΜα.
Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων του δήμου Καστοριάς και των νομικών του προσώπων.
Ορισμός υπολόγου έργων.
Διαγραφές ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών δήμου.
Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου 1ου & 8ου δημοτικού σχολείου Καστοριάς» κατά της 10638/21-5-2018 της δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ορισμός μελών δημοτικού συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου.
Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
Έγκριση των έργων: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλιμνίων αντλιοστασίων λυμάτων του δήμου, Συντήρηση κοιμητηρίου-διαμόρφωση χώρου Μανιάκων, Διαμόρφωση τμήματος παραλίμνιας περιοχής Μαυροχωρίου, Αποπεράτωση διαμόρφωσης μεγάλης βρύσης Κορησούο, Επισκευή-συντήρηση τοίχου αντιστήριξης κοινόχρηστου χώρου Κεφαλαρίου και Λειτουργικές διαμόρφωσης δημιουργίας κέντρου κοινότητας.
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 81 αγροτεμαχίου.
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Μακεδνός αε, της Ορεστειάς και στης σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ