23.7.18

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού της περιοχής Δισπηλιού
Εκθέσεις αποτελεσμάτων αναλύσεων νερού

ανθρώπινης κατανάλωσης, ενεργών και ανενεργών 

γεωτρήσεων στο ΔισπηλιόΕπεξηγηματικοί όροι:
(α) = Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωροαιθένιο σε μg/l
(β) = Τριχλωροαιθένιο σε μg/l
(γ) = Τετραχλωροαιθένιο σε μg/l


Νομοθετικό όριο: Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μg/l


3 Δεκεμβρίου 2014
[ημερομηνία δειγματοληψίας 19 Νοεμβρίου 2014]

 • Δισπηλιό – Ξενοδοχείο.....(*)  Άνω δεξαμενή [προσδιορισμός δείγματος 112-14]
(α) 60,1
(β) 5,6
(γ) 54,5
 • Βιολογικός καθαρισμός – Κάτω δεξαμενή [προσδιορισμός δείγματος 113-14]
(α) 0,38
(β) 0,1
(γ) 0,38

 9 Δεκεμβρίου 2014
[ημερομηνία δειγματοληψίας 4 Δεκεμβρίου 2014]

 • Δισπηλιό  Άνω δεξαμενή [κωδικός δείγματος 124-14]
(α) 106,1
(β) 10,6
(γ) 95,5
 • Δισπηλιό  Ξενοδοχείο.....(*)  Άνω δεξαμενή [προσδιορισμός δείγματος 125-14]
(α) 50,9
(β) 6,1
(γ) 44,8

14 Απριλίου 2015
[ημερομηνία δειγματοληψίας 1 Απριλίου 2015]

 • Δισπηλιό  Ξενοδοχείο.....(*)  Άνω δεξαμενή [προσδιορισμός δείγματος 034-15]
(α) 0,13
(β) Δεν ανιχνεύθηκε
(γ) 0,13

10 Σεπτεμβρίου 2015
[ημερομηνία δειγματοληψίας 1 Σεπτεμβρίου 2015]

 • Δισπηλιό  Γεώτρηση  [προσδιορισμός δείγματος 106-15]
(α) Δεν ανιχνεύθηκε
(β) Δεν ανιχνεύθηκε
(γ) Δεν ανιχνεύθηκε


Έτος 2016

(δεν κοινοποιήθηκαν στοιχεία)


25 Σεπτεμβρίου 2017

 • Δισπηλιό – Βιολογικός καθαρισμός  Εσ. βρύση
α’ εργαστήριο: (α) 2,8 | β’ εργαστήριο: (α) 7,3
α’ εργαστήριο: (β) 0,55 | β’ εργαστήριο: (β) 1,0
α’ εργαστήριο: (γ) 2,2 | β’ εργαστήριο: (γ) 6,3
 • Δισπηλιό  Ανενεργή γεώτρηση
α’ εργαστήριο: (α) 170 | β’ εργαστήριο: (α) 268,1
α’ εργαστήριο: (β) 37,6 | β’ εργαστήριο: (β) 45,3
α’ εργαστήριο: (γ) 132 | β’ εργαστήριο: (γ) 268,13 Οκτωβρίου 2017
[ημερομηνία δειγματοληψίας 25 Σεπτεμβρίου 2017]

 • Δισπηλιό – Βιολογικός καθαρισμός [προσδ. δείγματος 101-17]
(α) 2,8
(β) 0,55
(γ) 2,2
 • Δισπηλιό – Γεώτρηση (ανενεργή) [προσδ. δείγματος 102-17]
(α) 170
(β) 37,6
(γ) 132


20 Οκτωβρίου 2017
[ημερομηνία δειγματοληψίας 12  & 17 Οκτωβρίου 2017]
 • Δισπηλιό – Ενεργή γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 011-17]
(α) 2,4
(β) -
(γ) 2,4
 • Δισπηλιό – Δίκτυο ύδρευσης οικισμού
(α) -
(β) 1,0
(γ) 6,3
 • Δισπηλιό – Ανενεργή γεώτρηση
(α) -
(β) 45,3
(γ) 268,1


14 Νοεμβρίου 2017

 • Δισπηλιό - Νερό γεώτρησης υδροδότησης [αριθμός δείγματος 043/000/5726/2017 Π.Ε. Καστοριάς]
(α) 0,32
(β) 0,32
(γ) 0,32

5 Δεκεμβρίου 2017
[ημερομηνία δειγματοληψίας 27 Νοεμβρίου 2017]

 • Δισπηλιό – Ανενεργή γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 012-017]
(α) 267,48
(β) 38,71
(γ) 228,77
 • Δισπηλιό – Νέα γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 013-017]
(α) 1,44
(β) -
(γ) 1,44

22 Ιανουαρίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 8 Δεκεμβρίου 2017]

 • Δισπηλιό – Δίκτυο οικισμού [κωδικός δείγματος 2017-61747]
Bromoform (LOR 0,20) 0,20
Cis-1.2- Dechloroethen (LOR 0,10) 35,0
Dibromochloromethene (LOR 0,10) 0,11
Sum of 5 Chlorinated Ethenes (LOR 0,60) 56,5
Tetrachloroethene (LOR 0,20) 19,1
Trans-1.2-Dichloroethene (LOR 0,10) 0,14
Trichloroethene (LOR 0,10) 2,24
Sum of 1.2- Dichloroethenes (LOR 0,20) 35,123 Μαρτίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 15 Μαρτίου 2018]

 • Δισπηλιό – Ενεργή γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 013.18]
(α) 7,2
(β) 0,87
(γ) 6,3
 • Δισπηλιό – Εξ. βρύση παρκάκι [προσδιορισμός δείγματος 014.18]
(α) 11,7
(β) 1,6
(γ) 10,1

24 Απριλίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 16 Απριλίου 2018]

 • Δισπηλιό – Εξ. βρύση παρκάκι [προσδιορισμός δείγματος 022-18]
(α) 9,8
(β) 1,2
(γ) 8,6
 • Δισπηλιό – Εφεδρική γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 023-18]
(α) Δεν ανιχνεύθηκε
(β) Δεν ανιχνεύθηκε
(γ) Δεν ανιχνεύθηκε
 • Δισπηλιό – Ενεργή γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 0024-18]
(α) 6,7
(β) 0,66
(γ) 6,0

5 Ιουνίου2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 29 Μαΐου 2018]

 • Δισπηλιό – Νέα γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 034-18]
(α) 13,3
(β) 2,5
(γ) 10,8
 • Δισπηλιό – Ενεργή γεώτρηση (παλαιά) [προσδιορισμός δείγματος 035-18]
(α) 13,4
(β) 2,5
(γ) 10,9


12 Ιουνίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 6 Ιουνίου 2018]

 • Δισπηλιό – Δίκτυο οικισμού [προσδιορισμός δείγματος 039-18]
(α) 7,0
(β) 0,85
(γ) 6,1


24 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ"Με αφορμή φήμες περί ακαταλληλότητας του νερού ύδρευσης του Δισπηλιού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι γίνονται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι που αφορούν την ποιότητα του. Το νερό του δικτύου ύδρευσης του Δισπηλιού, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις χαρακτηρίζεται ώς πόσιμο. Η ΔΕΥΑΚ έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της ύδρευσης του Δήμου Καστοριάς, άρα και την αποκλειστική ευθύνη της ενημέρωσης των καταναλωτών της για θέματα σχετικά με την ποιότητα των υδάτων ύδρευσης. Η επιχείρηση στελεχωμένη με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, πληροί όλες τις προδιαγραφές και ακολουθεί όλα τα πρότυπα και τις διαδικασίες που καθορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Εάν από τους ελέγχους διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρότυπα ποιότητας νερού, θα προβούμε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό πάντα την προστασία των καταναλωτών".


6 Ιουλίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 2 Ιουλίου 2018]
 • Δισπηλιό – Ταβέρνα.....(*) [προσδιορισμός δείγματος 063-18]
(α) 11,3
(β) 1,0
(γ) 10,3

10 Ιουλίου 2018

Δεν υπάρχουν δείγματα λόγω βλάβης των μηχανημάτων του εργαστηρίου εξέτασης (Γ.Χ.Κ. παράρτημα Φλώρινας)13 Ιουλίου 2018
[ημερομηνία δειγματοληψίας 10 Ιουλίου 2018]

 • Δισπηλιό – Ενεργή Γεώτρηση [προσδιορισμός δείγματος 068-18]
(α) 47,7
(β) 4,0
(γ) 43,7
 • Δισπηλιό – Ταβέρνα.....(*) [προσδιορισμός δείγματος 069-18]
(α) 32,9
(β) 3,0
(γ) 29,9
 • Δισπηλιό – Εξ. βρύση παρκάκι [προσδιορισμός δείγματος 070-18]
(α) 28,3
(β) 2,5
(γ) 25,8
 • Δισπηλιό - Κατάστημα.....(*)  [προσδιορισμός δείγματος 071-18]
(α) 0,67
(β) Δεν ανιχνεύθηκε
(γ) 0,67
 • Δισπηλιό - Βυρσοδεψείο.....(*)   [προσδιορισμός δείγματος 072-18]
(το έγγραφο δεν κοινοποιήθηκε)


Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ: "Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σημερινών αναλύσεων του νερού ύδρευσης του οικισμού Δισπηλιού, ανιχνεύθηκε η ουσία τριχλωρο-τετραχλωρο αιθένιο σε συγκεντρώσεις πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Με δεδομένο ότι το νερό του οικισμού Δισπηλιού δεν πληροί τις παραμετρικές τιμές που επιβάλουν οι ισχύουσες διατάξεις, κρίνεται σκόπιμη η επιβολή περιορισμού για κάθε χρήση του εκτός χρήσης WC. Τονίζεται ότι η εκτός σχεδίου περιοχή και συγκεκριμένα από τα όρια του οικισμού μέχρι και τη θέση «Πέτρα» στα όρια της πόλης της Καστοριάς, υδροδοτείται αποκλειστικά με νερό του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καστοριάς και ως εκ τούτου δεν την αφορά η παρούσα ανακοίνωση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει δρομολογήσει εργασίες για αποκατάσταση του προβλήματος". 14 Ιουλίου 2018

Ολυμπία Τελιγιορίδου"Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκα από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Μπαμπάκο ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με το νερό στο Δισπηλιό. Την προηγούμενη Κυριακή συναντήθηκα στο γραφείο μου με τον διευθυντή της ΔΕΥΑΚ κ. Διαμαντόπουλο και συζητήσαμε το θέμα εν αναμονή των νέων εξετάσεων του νερού καθώς και τους τρόπους επίλυσης του ζητήματος. Η ΔΕΥΑΚ πρότεινε την δημιουργία αγωγού και την μεταφορά νερού από το Μανιάκοι. Μετά από συνεννόηση με το Υπουργό κ. Σκουρλέτη ζήτησα από την ΔΕΥΑΚ να στείλει την μελέτη και το πιστοποιητικό του Χημείου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Διαμαντόπουλος σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο έστειλε την μελέτη "κατασκευή βαρυτικού αγωγού ΒΙΠΑ Δισπηλιού" ύψους 170.000 ευρώ και τα πιστοποιητικά του εργαστηρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών την εβδομάδα που μας πέρασε. Σε συνάντηση που είχα με τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη με διαβεβαίωσε ότι η έγκριση του έργου έχει δρομολογηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τις προηγούμενες ημέρες και θα οριστικοποιηθεί από Δευτέρα για να επιλυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε".

* * *

ΟΔΟΣ: Το δελτίο τύπου της κ. Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αποτελεί μνημείο ασάφειας, γενικολογίας και αοριστίας.
Το δελτίο τύπου της βουλετή ΣυΡιζΑ Καστοριάς κ. Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αποτελεί μνημείο ασάφειας, γενικολογίας και αοριστίας. Όχι ότι η ίδια έχει προσωπική ευθύνη, γι’ αυτό που συνέβη· εκτός κι αν τα συμφέροντα πια είναι τόσο μεγάλα, ώστε διαχέονται οι ευθύνες. Την στιγμή που το άμεσο διακύβευμα είναι η δημόσια υγεία, θα περίμενε κανείς να γίνουν συλλήψεις και να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για το πότε, πόσο, ποιος και πού; Ώστε να μπορεί ο καταναλωτής και οι κάτοικοι του Δισπηλιού και της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο να λάβουν μέτρα ατομικής προστασίας εγκαίρως, αλλά και να μάθουν μέχρι πού εκτείνεται ο κίνδυνος και κυρίως ποιος τον προκαλεί. Αλλά με δελτία τύπου, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, «προηγούμενη εβδομάδα», «προηγούμενη Κυριακή», την «εβδομάδα που μας πέρασε» και «προηγούμενες ημέρες», προκαλείται ανησυχία, όχι μόνο για το ποιος ευθύνεται και ποιος κρύβεται, αλλά για το αν γνωρίζει η ίδια πρόσωπα, πράγματα, στοιχεία και ημερομηνίες, και αφήνει τον κόσμο στην άγνοια.


(*) Η ΟΔΟΣ έκρινε σκόπιμο να απαλείψει τις ονομασίες

Σχετικά:

10 σχόλια:

 1. Ανώνυμος23/7/18

  Δισπηλιό - Βυρσοδεψείο.....(*) [κωδικός δείγματος 072-18]

  (το έγγραφο δεν κοινοποιήθηκε στην ΟΔΟ)

  ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΡΥΦΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος24/7/18

   Μην έχεις και τόσο πολύ εμπιστοσύνη στη "δικαιοσύνη".

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος23/7/18

  Εκεί στο Δήμο μπορείτε πλέον να κοιμάστε ήσυχοι... Οι Δισπηλιώτες πίνουν νερό στο όνομα σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος23/7/18

  Τόσα χρόνια η ασχετοσύνη φαρμακώνει τον κόσμο. Λίγο φιλότιμο βρε παιδιά. Ποιος έβαζε την υπογραφή του; Ποιοι τον εμπιστεύτηκαν αυτή τη θέση; Ύστερα σας φταίνε οι άλλοι; Αμ αυτοί είναι μακριά. Με όλους αυτούς που θα μας στείλουν πριν από την ώρα μας τι κάνουμε; Που μας κάτσανε στο σβέρκο και δε ξερουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος24/7/18

  Από το 2014!!!!
  Και ο Αγγελής τι έκανε??? Ούτε μια ανακοίνωση να ενημερωθεί ο κόσμος?????
  Πίναμε καρκίνο λοιπόν και οι χρυσοπληρωμένοι Αντιδήμαρχοι τι έκαναν???
  Οι χρυσοπληρωμένοι Πρόεδροι της ΔΕΥΑΚ τι έκαναν??? Μας άφησαν να πίνουμε καρκίνο????
  ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ????
  ΑΓΓΕΛΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΥΨΕΙΣ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος24/7/18

  Στην Καστοριά η διαπλοκή έχει θεριέψει. Άγνώμονες τύποι σε Δημόσιες θέσεις ευθύνης, οι οποίοι έχουν ως μοναδικό τους μέλημα το προσωπικό και ΟΧΙ το Δημόσιο συμφέρον! Κι όταν τολμά κάποιος να τους καταγγείλλει στην καλύτερη περίπτωση βρίσκει τον μπελά του.Στην χειρότερη υπόκειται σε εκβιασμούς η ίδια η ζωή του.... Κι οι υπεύθυνοι/ανεύθυνοι κανονικά στις θεσούλες τους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος24/7/18

  Στα Δημοτικά Συμβούλια έπρεπε να τους βάζουν να πίνουν μόνο ΝΕΡΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ... 'Σε ταξιδεύει' ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος24/7/18

  "Την στιγμή που το άμεσο διακύβευμα είναι η δημόσια υγεία, θα περίμενε κανείς να γίνουν συλλήψεις και να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για το πότε, πόσο, ποιος και πού;"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος25/7/18

   Συλλήψεις...χμ!
   Κι άλλοι πράξανε κακουργήματα και είναι έξω. Μα τι λέω! Δεν δικάσθηκαν ΠΟΤΕ...
   Όσο για την παραμονή τους στις θέσεις του Δημοσίου,συνεχίζουν ανενόχλητοι να... εργάζονται!!!

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος25/7/18

  ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΤΩΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ