21.7.18

Δωρεάν έλεγχος του αρδευτικού νερού στις τοπικές κοινότητες Αμπελοκήπων, Μηλίτσας και Κωσταραζίου

Ο δήμος Άργους Ορεστικού μετά τα όσα προέκυψαν με το πόσιμο νερό της τοπικής κοινότητας Δισπηλιού- στην οποία δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του, θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής του, καλεί όλους τους καλλιεργητές των αγροτεμαχίων Αμπελοκήπων, Μηλίτσας και Κωσταραζίου που χρησιμοποιούν αρδευτικό νερό από γεωτρήσεις, βαθιά φρέατα κ.λ.π., να το δηλώσουν στους προέδρους των τοπικών τους κοινοτήτων, με πλήρη στοιχεία (θέση, βάθος, παροχή, χρονική περίοδος λειτουργίας κ.λ.π.).

Ο δήμος Άργους Ορεστικού θα διασφαλίσει τον έλεγχο της ποιότητας του αρδευτικού νερού των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εντελώς δωρεάν, μέσω του ήδη συνεργαζόμενου πιστοποιημένου εργαστηρίου του δήμου, με σκοπό αφενός την πλέον επίσημη ενημέρωση για την ποιότητα αυτού και αφετέρου να αντλήσει βάσιμες και χρήσιμες πληροφορίες, από τις παραμέτρους που θα προκύψουν, στην αντιμετώπιση της πιθανής επιμόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή. Κι αυτό γιατί δυστυχώς τα όρια της λεκάνης απορροής της λίμνης στην ευρύτερη περιοχή και ο αντίστοιχος υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια των οικισμών και η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων χρήζει συνολικής μελέτης και παρεμβάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ