2.3.19

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίθηκε από την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος Interreg Europe το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Ecowaste4food.
Το έργο «Ecowaste4food: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» αποτελεί ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε τη σύνταξη και αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τη Δυτική Μακεδονία μέσα από μια διαδικασία που διήρκεσε 17 μήνες, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ