5.11.19

Σε λειτουργία το κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 67343/2019 (Β’ 2443) κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.
Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα: Όλες οι μη εισηγμένες εμπορικές επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ.), οι οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα κλπ), τα αλλοδαπά ιδρύματα και τα trust των οποίων ο ιδρυτής, ή ο δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, οι συνεταιρισμοί (αστικοί, οικοδομικοί, αγροτικοί κλπ).
Οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους επεκτείνονται χρονικά -μετά την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης- και συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα ως εξής:
Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019 (εταιρείες δικηγόρων συμβολαιογράφοι κλπ)
Ομάδα Β’ έως 28/11/2019 (δημόσιες υπηρεσίες, συν/σμοί, σωματεία κλπ)
Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019 (όλες οι εμπορικές εταιρείες)
Περισσότερες πληροφορίες "εδώ".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ