8.11.19

Βαλεντίνα Παπαδοπούλου: «8,5 εκατομμύρια ευρώ “αναζητά” ο Δήμος Καστοριάς»

Με αφορμή τις «διαπιστώσεις» από τη νέα δημοτική αρχή του Γιάννη Κορεντσίδη στον Δήμο Καστοριάς για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2019 συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2019 όπου υπάρχουν «λόγοι» όπως σημειώνεται στην εισήγηση οι οποίοι εμποδίζουν την αύξηση εισπραξιμότητας απαιτήσεων, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς.
Αφού έλαβε τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Βαλεντίνα Παπαδοπούλου, έκανε εύστοχες παρατηρήσεις και συγχρόνως παρουσίασε τις δικές της προτάσεις για την αναγκαία εισπραξιμότητα εσόδων που ξεπερνούν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα η ίδια έδειξε αφενός τον «εισπρακτικό δρόμο» ως μονόδρομο για τον Δήμο Καστοριάς και αφετέρου τόνισε την αδυναμία των διοικούντων να καταφέρουν τον στόχο είσπραξης:

◾ Δ.Κ - Εισήγηση Α: Το γεγονός ότι οφειλές ύψους 4.620.296,88 € προέρχονται από πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών τα οποία για να διαγραφούν θα πρέπει να νομιμοποιηθούν και να εξοφληθούν όλες οι δόσεις της ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος των αυθαιρέτων. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

◾ Β. Παπαδοπούλου - Πρόταση Α: Η διοίκηση του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία (Πολεοδομία) να διεκπεραιώσει άμεσα τις διαδικασίες, όπου προβλέπεται η νομιμοποίηση και εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος των αυθαιρέτων, με αυστηρότητα στόχου σε εύλογο χρονικό διάστημα να εκταμι- ευθούν στα ταμεία του Δήμου Καστοριάς, ποσά ανείσπρακτα που ορίζονται σε 4.620.296,88 € και εν τέλει να εισπραχθούν με κάθε νόμιμο μέσο τα οφειλόμενα από τους υπόχρεους.

◾  Δ.Κ - Εισήγηση Β: Ένα σημαντικό ποσό ύψους 1.370.324,61 € αφορά τον καταλογισμό της υπεξαίρεσης του Ταμία του πρώην Δήμου Μακεδνών. Η Οικονομική Υπηρεσία έχει ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα (ο ανωτέρω δικάστηκε και καταδικάστηκε) χωρίς όμως αποτέλεσμα.

◾ Β. Παπαδοπούλου - Πρόταση Β: Να συσταθεί διαπαραταξιακή ολιγομελής ευέλικτη επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους, να ορισθεί δικηγόρος προς περαιτέρω αναψηλάφηση της υπόθεσης, καθώς και άνοιγ-μα λογαριασμών του καταδικασθέντος υπαίτιου με διερεύνηση περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία θα τεθούν τελικά σε πλειστηριασμό για την απόδοση των οφειλόμενων στον δικαιούχο (Ν. 3852/2010) Δήμο Καστοριάς.

◾  Δ.Κ - Εισήγηση Γ: Η οφειλή της ΔΕΥΑΚ ύψους 2.514.153,39 €. Το ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) ρυθμίστηκε σε 120 δόσεις χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 390/27-11-2018 μετά από αίτηση της ΔΕΥΑΚ, όμως δεν καταβλήθηκε καμία δόση.

◾  Β. Παπαδοπούλου - Πρόταση Γ: Η ΔΕΥΑΚ ως γνωστόν είναι ΝΠΙΔ Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 1069/80. Διαθέτει αυτόνομη Οικονομική Υπηρεσία και οφείλει μέσα από τον ετήσιο προϋπολογισμό της, να προβλέψει και να αποδίδει τα οφειλόμενα στον οικείο Δήμο τόσο για την τυπική όσο και την ουσιαστική οικονομική διαδικασία «κλεισίματος» ισολογισμού αμφοτέρων και απόδοσης των οφειλόμενων που στο παρελθόν εγγυήθηκε ο Δήμος Καστοριάς. Αυτό προφανώς για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει η Επιχείρηση να έχει καθημερινό στόχο την οικονομία κλίμακος, κάτι που τόνισα επανειλημμένως, να ελέγχει τα έσοδα, έξοδα, δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και τυχόν προσλήψεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα κατ’ έτος την αποπληρωμή των δόσεων.

Για τους λόγους αυτούς: σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα και εφόσον η νέα δημοτική αρχή βάλει στόχους εισπραξιμότητας, θα μπορούσε να εκταμιεύσει προς ωφέλεια του Δήμου Καστοριάς και όφελος των συνδημοτών μας, εάν όχι το όλον ποσό διεκδίκησης των 8.504.774,88 ευρώ σίγουρα ένα υψηλό ποσοστό του ανωτέρω. Για τους παραπάνω λόγους και αφού διακρίνω αδυναμία των διοικούντων προς τον στόχο είσπαξης, μειοψηφώ.

Βαλεντίνα Παπαδοπούλου
Δημοτική σύμβουλος Δήμου Καστοριάς

Δελτίο Τύπου της κ. Β. Παπαδοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ