30.6.20

86 θέσεις εργασίας του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στον δήμο Καστοριάς

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για 86 θέσεις εργασίας στον δήμο Καστοριάς, διαφόρων ειδικοτήτων, οκτάμηνης διάρκειας, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας Περιφερειών / συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες δίδονται από τον ΟΑΕΔ, όπως επίσης και όλη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 11:00 ενώ οι οριστικοί πίνακες των εργαζομένων μετά την έγκριση από τον ΟΑΕΔ θα αποσταλούν στους δήμους και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς που συμμετέχει με 213 θέσεις.

ΟΙ 86 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 38
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8


Σχετικά:
  1. Π.Ε. Καστοριάς: 213 θέσεις
  2. Δήμος Άργους Ορεστικού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ