3.11.17

Άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου

Επτά νέοι δικαιούχοι άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς (www.kastoria.pdm.gov.gr) τα ονόματα των δικαιούχων χορήγησης νέων αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.
Για την απόκτηση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτών, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος και ότι δεν είναι συνταξιούχος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και άλλα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24/11/2017 ημέρα Παρασκευή
Οι άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου που θα εκδοθούν, θα ισχύουν μόνο εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: δ/νση Ανάπτυξης τηλ. 24673 50312.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ