2.3.17

Aπολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2016

Ο απολογισμός πεπραγμένων της Π.Ε. Καστοριάς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος, στο γραφείο του στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ο κ. Αδαμόπουλος, ξεκίνησε τον απολογισμό επισημαίνοντας ότι το 2016 ήταν ένα δύσκολο έτος που σημαδεύτηκε από τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική αστάθεια που επικρατεί σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, κάτι που δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν παρέλειψε ωστόσο να ευχαριστήσει και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν στο έργο της Π.Ε. Καστοριάς. Ο αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε συνοπτικά στα έργα που εκτελέστηκαν ή συνεχίζουν να εκτελούνται στην περιοχή, στα έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, δημοπρατηθεί και ολοκληρωθεί, σε προγραμματικές συμβάσεις και σε διαγωνισμός που εκτελέστηκαν, ενώ τόνισε το έργο της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

Ο κ. Αδαμόπουλος χαρακτηρίζοντάς ως «θετικό» τον απολογισμό της ΠΕ Καστοριάς με βάση τους οικονομικούς πόρους που διέθετε, στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους της Π.Ε Καστοριάς για το 2017, συγκαταλέγοντας μέσα στα κυριότερα έργα: την προμήθεια του πολυμηχανήματος της λίμνης και δράσεις για την προστασία της, την δημοπράτηση της μελέτη εκσυγχρονισμού του Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς, αντιπλημμυρικά έργα, εγγειοβελτιωτικά έργα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, όπως ο εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αρδευτικών στη λογική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το αρδευτικό του Γέρμα, του Βοτανίου, της Πενταβρύσσου, το φράγμα του Πολυκέρασσου, η συνέχιση του φράγματος Νεστορίου, το αρδευτικό του Νεστορίου, την ασφαλτόστρωση Κλεισούρας - Βλάστης, την ολοκλήρωση μελέτης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Διοικητήριο της ΠΕ Καστοριάς, τη σήραγγα της Κλεισούρας, τον βιολογικό καθαρισμό του Άργους Ορεστικού.

Επίσης αναφέρθηκε σε δράσεις που αναμένεται να ενταχθούν στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας Αλβανίας, στην προσπάθεια αναστήλωσης της Ι.Μ. Τσούκας, στην έναρξη των διαδικασιών για την αναμόρφωση του επισκοπίου όπου υπάρχουν κειμήλια που πρέπει να αναδειχθούν, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μεταστέγαση της Α/θμιας καιο Β/θμιας Εκπαίδευσης στο κτίριο της ΠΕ Καστοριάς, στη συνεργασία με την εφορία Αρχιαοτήτων για προώθηση των διαδικασιών για ανάδειξη μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού του μενδρεσέ και του τείχους της Καστοριάς, κ.ά.

  • Όσον αφορά τα έργα που εκτελέστηκαν ή συνεχίζουν να εκτελούνται: Συμβασιοποιήθηκαν και είναι σε εξέλιξη έργα, τα κυριότερα των οποίων είναι τα εξής:

• Δρόμος Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι, με προϋπ/ σμό 3.100.000,00 € και σύμβαση 1.766.220,25 €.
• Οριοθέτηση τμήματος ποταμού Αλιάκμονα, με προϋπολογισμό 2.600.000,00 € και σύμβαση 1.325.829, 64 €.
• Παράλληλα έργα αναδασμού Γέρμας, με προϋπ/ σμό 1.440.000,00 € και σύμβαση 656.753,89 €.
• Οριοθέτηση-χωροθέτηση Αλιάκμονα στην Πενταβρύσου, με προϋπολογισμό 1.440.000,00 € και σύμβαση 656.753,89 €.
• Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής, με προϋπ/σμό 130.000,00 € και σύμβαση 45.875,15 €.

  • Έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί σε προηγούμενη ημερομηνία και ολοκληρώθηκαν: 

• Δρόμος Κλεισούρα-Βλάστη, με προϋπολογισμό 350.000,00 € και σύμβαση 148.992,86 €.
• Δρόμος Λιανοτόπι-Γράμμος, με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € και σύμβαση 835.199,37 €.
• Αντιμετώπιση κατολίσθησης Κοτύλης, με προϋπολογισμό 275.000,00 € και σύμβαση 130.800,00 €.
• Δασοτεχνικά έργα υδατορέματος Βυσσινιάς, με προϋπ/σμό 3.600.000,00 € και σύμβαση 1.348.984,15 €.
•Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης λίμνης Καστοριάς, με προϋπ/σμό 45.000,00€ και σύμβαση 40.500€.
• Αποκατάσταση ζημιών ΕΟ δικτύου ΠΕΚαστοριάς, με προϋπ/σμό 475.000,00€ και σύμβαση 247.000,00€.
• Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς, με προϋπολογισμό 3.100.000,00 € και σύμβαση 1.785.473,03 €.
• Κατασκευή Ε.Ο.12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι, με προϋπ/σμό 7.300.000,00 € και σύμβαση 5.189.173,26 €.
• Αντιπλημμυρική προστασία: εθνικού δικτύου ΠΔΜ καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων -έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας -έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας», με προϋπ/σμό 50.000,00 € και σύμβαση 21.991,58 €.

  • Τα έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν και ολοκληρώθηκαν είναι: 

•Εργασίες συντήρησης στο ΕΟ Δίκτυο χρήσης 2016, με προϋπ/σμό 200.000,00 € και σύμβαση 70.000,00€.
• Ασφαλτοστρώσεις στο επ. δίκτυο περιοχής Βιτσίου, με προϋπ/σμό 300.000,00 € και σύμβαση 105.853,66€.
• Αντικατάσταση τμήματος στέγης πολιτιστικού κέντρου Βράχου, με προϋπ/ σμό 15.000,00 € και σύμβαση 6804,88 €.
t Πρόγραμμα GALET:

• Προμήθεια και εγκατάσταση: Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β. Ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα. Συμβατικών ποδηλάτων, με προϋπ/σμό 60.000,00 € και σύμβαση 35.228,40 €.
• Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη Καστοριάς με προϋπολογισμό 100.000,00 € και σύμβαση 99.200,00 €.
• Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα) με προϋπολογισμό 99.205,88 € και σύμβαση 49.006,11 €.
• Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος GALET με προϋπολογισμό 17.900,00 € και σύμβαση 16.914,84 €.

  • Τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενες συμβάσεις είναι:

• Οριοθέτηση Αλιάκμονα στην περιοχή Μεσοποταμίας, με προϋπ/σμό 800.000,00 € και σύμβαση 336.000,00 €.
• Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς, με προϋπ. 49.000.000 €. και σύμβαση 29.733.636 €.

  • Υπογράφτηκαν προγραμματικές Συμβάσεις για τα εξής έργα: 

• Συντήρηση δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο, προϋπ/σμού 250.000€
• Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο αρχοντικό Ρόντση, προϋπολογισμού 23.400€
• Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου εκκλησίας Πολυανέμου, προϋπολογισμού 31.500€
• Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου, προϋπολογισμού 12.000€
• Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης Γράμμου - Κόνιτσας - Πωγωνίου, προϋπολογισμού18.450€

Τέλος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στην εκπόνηση μέρους των αναγνωριστικών μελετών για την εκτέλεση ενός έργου υπογείου εμπλουτισμού της λίμνης Καστοριάς από τις πηγές της Κορομηλιάς. Από τις αναγνωριστικές μελέτες όμως που υλοποιήθηκαν, προέκυψε η τεχνική αδυναμία υλοποίησης ενός τέτοιου έργου και κρίθηκε επιβεβλημένη, η επαναπροσέγγιση του τρόπου προστασίας και εξυγίανσης του οικοσυστήματος της λίμνης της Καστοριάς, βάσει ενός νέου σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • δράσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς (Κορησός-Λιθιά, Βασιλειάδα-Σταυροπόταμος-Μελισσότοπος-Βέργα, Βυσσινιά-Οξυά) με τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών για την άσκηση στοχευμένης γεωργίας στη λογική της γεωργίας μειωμένων εισροών, κυρίως στον τομέα της άρδευσης, μέσω προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης της άρδευσης. Ταυτόχρονα θα αξιολογηθεί η δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών αναγκών των προαναφερθέντων συλλογικών αρδευτικών δικτύων με τη χρήση ΑΠΕ, μέσω της εγκατάστασης ενός ή και περισσοτέρων φωτοβολταϊκών πάρκων στη λογική του net metering. 
  • την αξιολόγηση της σκοπιμότητας κατασκευής ταμιευτήρα στη περιοχή του Πολυκεράσου για την χρήση των υδάτων που θα συλλέγονται σε αυτό στο πλαίσιο της οικοσυστημικής αποκατάστασης της λίμνης Καστοριάς. 
  • αλλά και την επέκταση του υφιστάμενου τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων της λίμνης Καστοριάς με συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου των αγρομετεωρολογικών σταθμών αλλά και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών παγίδων με σκοπό την έκδοση και γεωργικών προειδοποιήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ