24.6.17

Προκήρυξη μεταπτυχιακού

«Σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίες διαδικτύου και ασφάλεια συστημάτων»

Το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίες διαδικτύου και ασφάλεια συστημάτων» του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος Πληροφορικής της σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλωσορίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τους ενδιαφερόμενους και νέους υποψήφιους το οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει  έως και 10/07/2017. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., μηχανικών Τ.Ε., πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών σχολών, θετικών ή τεχνολογικών επιστημών ή/και άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι πανεπιστημίων, πολυτεχνείων ή πολυτεχνικών σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, Παρασκευή και Σάββατο έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε εργαζόμενους.
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-13:00 στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) ή με αποστολή συστημένου φακέλου στη Διεύθυνση Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά (Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ. 2467087062, email: msc-inf@teiwm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ