2.4.19

Διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Μακεδονίας

Η γενική διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών / διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν την περασμένη Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ενημέρωση - διαβούλευση, για το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Μακεδονίας.
Η κατάρτιση του Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Μακεδονίας προσδοκά να απαντήσει στις προκλήσεις που προκύπτουν από την αλλαγή του κλίματος καθώς, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, "η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, τη φύση και την οικονομία. Για να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να λάβει ο εν λόγω στόχος τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων απαιτείται η κατανόηση ενός σύνθετου συστήματος συσχέτισης των εκπομπών που προέρχονται από διάφορες πηγές με τις επιπτώσεις τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την παγκόσμια διακυβέρνηση και, παράλληλα, με τα πιθανά οφέλη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ