1.4.18

Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων συστάθηκε και λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως οργανική μονάδα υπαγόμενη στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συστάθηκε με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασιλείου Μιχελάκη, είναι αρμόδιο για τον εντοπισμό, την υλοποίηση, υποστήριξη και το σχεδιασμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να μετέχει είτε ως εταίρος ή ως επικεφαλής λόγω της κρατικής της δομής.

Παράλληλα με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συστάθηκε ομάδα εργασίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με πόρους που καλύπτονται από χρηματοδότηση, εκτός του τακτικού προϋπολογισμού.

-Έργο της ομάδας εργασίας είναι μεταξύ άλλων: Η αναγνώριση και καταγραφή των αναγκών που προκύπτουν για υλοποίηση έργων. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών για την ωρίμανση έργων με στόχο την ένταξη του εκάστοτε έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση. Η καταγραφή των ήδη εκτελούμενων έργων και προγραμμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.

-Πορεία υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και υλοποιεί ήδη αυτή τη χρονική περίοδο ως εταίρος, δυο ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ στο στάδιο έναρξης υλοποίησης βρίσκονται δυο νέα προγράμματα. Συγκεκριμένα υλοποιούνται:

-Από το πρόγραμμα Life Φύση & Βιοποικιλότητα το έργο Life Amybear «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου»

-και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg 2007-2013 Ιταλία-Ελλάδα, το πρόγραμμα Ofidia 2, που στοχεύει στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των διασυνοριακών φορέων να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να καταπολεμούν τις δασικές πυρκαγιές.

Στο στάδιο έναρξης υλοποίησης βρίσκεται το έργο Life Ip4 Natura «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση & διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχει ως εταίρος στο έργο και η οποία συνέβαλε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου στην τελική πρόταση που συνέταξε το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και συγκεκριμένα η διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, που είναι και ο συντονιστής του έργου.

-Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, χωροθετούνται 26 περιοχές Natura 2000 οι οποίες καλύπτουν το 30% της έκτασης των περιοχών Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας και το 20% της έκτασης των περιοχών Natura όλης της χώρας.

Τέλος ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπέγραψε πρόσφατα την προγραμματική σύμβαση του έργου «Διατήρηση και διασφάλιση της ποιότητας των επιφανειακών συστημάτων στην Ελλάδα και την Αλβανία με τη χρήση της γης-τεχνικές παρατήρησης (AquaNEX)» που εντάσσεται στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας IPP Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του έργου αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην έγκαιρη έναρξη του έργου καθώς και ζητήματα εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών των δικαιούχων, στα πλαίσια τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ