16.4.17

Συγκρότησης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Άργους Ορεστικού

Ο δήμος Άργους Ορεστικού προσκαλεί τους δημότες να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης του δήμου, η θητεία της οποίας θα λήξει στις 31.08.2019 και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας:
α) των φορέων του δήμου β) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων γ) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων δ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ε) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα στ) των ενώσεων και συλλόγων γονέων ζ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων η) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών θ) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών ι) δημότες.
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου, μέχρι και την 21η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες τηλ. 2467351301, 2467351309.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ