20.4.17

Η α’ φάση της αξιολόγησης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)Ολοκληρώθηκε με την έκδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020, η πρώτη φάση εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), που αφορά την επιλογή των προσχεδίων ΒΑΑ.

Οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΒΑΑ θα εφαρμοστούν στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό:

α) την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,

β) την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,

γ) την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και

δ) την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.
Για την υλοποίηση αυτού του τύπου των δράσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/Π ΔΜ) δημοσίευσε την με αρ. 1457/19.04. 2016 Πρόσκληση υποβολής προσχεδίων επιχειρησιακών σχεδίων στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με προθεσμία υποβολής των προσχεδίων την 30. 08.2016.

-Υποβλήθηκαν τα ακόλουθα πέντε προσχέδια, τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και επιλέγονται για την επόμενη φάση, καθώς πληρούσαν τις βασικές προδιαγραφές.

-Δήμος Κοζάνης: 15.000.000,00 € Επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Κοζάνης: "Η πόλη κινείται… κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα".

-Δήμος Εορδαίας: 14.550.000,00 € Επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Πτολεμαίδας: "Εδώ ζούμε… καλύτερα".

-Δήμος Φλώρινας: 13.120.000,00 € Επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Φλώρινας: "Φλώρινα, βιώσιμη πόλη, πύλη πολιτισμού".

-Εταιρικό σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς: 12.600.000, 00 €  Επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Καστοριάς: "Τόπος να ζεις και να δημιουργείς".

-Δήμος Γρεβενών: 11.300.000,00 € Επιχειρησιακό σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Γρεβενών: "Γρεβενά  2020".

-Υπενθυμίζεται ότι μετά την πρόσκληση υποβολής προσχεδίων επιχειρησιακών σχεδίων στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Καστοριάς μέσω της διοίκησης και των υπηρεσιών του ήρθε σε επαφές με τοπικούς φορείς όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (παράρτημα Καστοριάς), το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς, την Αναπτυξιακή Καστοριάς, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς», το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς, τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς-συλλόγους, και προσδιόρισαν την περιοχή παρέμβασης των πολεοδομικών ενοτήτων Α (παλιά πόλη) και Β (αγορά) που οριοθετείται από τις οδούς Ορεστείων, 11ης Νοεμβρίου, Γράμμου και Αριστάρχου, η οποία αποτελεί το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. «Στην περιοχή παρατηρείται σημαντική μείωση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων», -αναφέρει ο Δήμος Καστοριάς- «στο προς διαβούλευση προσχέδιο προτείνονται πράξεις και σε άλλες πολεοδομικές ενότητες Δ (Νταηλάκη) και Ε (Φουντουκλή) που αφορούν βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου και των κυκλοφοριακών συνθηκών, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πολεοδομική οργάνωση».

Η στρατηγική  παρέμβασης του Δήμου Καστοριάς διέπεται από τη λογική «της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής,της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της βελτίωσης της αστικής λειτουργικότητας μέσω της λειτουργικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου, της βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της πολεοδομικής οργάνωσης και της ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

-Το προσχέδιο του Δήμου Καστοριάς αρχικού κόστους 15.000.000,00€ ήταν:
-Ανάπλαση παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου από διοικητήριο μέχρι «Σταυρό» 1.800.000,00 €.
-Εξωραϊσμός πλατειών Μακεδονομάχων & Ειρήνης 800.000,00 €.
-Συντήρηση αρχοντικού Χριστόπουλου 850.000,00 €.
-Ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών 160.000,00 €.
-Εφαρμογή στρατηγικής επωνυμίας (branding) για την περιοχή της Καστοριάς 90.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση Σκαπέρδειου δημοτικού μεγάρου 800.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου, 2ου λυκείου Καστοριάς 1.300.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτηρίου δ/νσης Πολιτισμού 350.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου περιοχής Χλόης 800.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου δημοτικού σχολειού Καστοριάς 300.000,00 €.
-Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύων ΦΟΠ Καστοριάς 900.000,00 €.
-Δημοσιότητα και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και καθαριότητας της πόλης 65.000,00 €.
-Βελτίωση οδού Ορεστείων (από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια) 600.000, 00 €.
-Διάνοιξη-κατασκευή συνδετήριας περιφερειακής οδού Νταηλάκη με λεωφόρο Αμπελώνων 3.150.000,00 €.
-Εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής στην επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς 100.000,00 €.
-Αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καστοριάς και προώθηση αυτού, για την έκδοση Π.Δ. 160.000,00 €.
-Επικαιροποίηση της μελέτης αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Καστοριάς στο χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό τμήμα αυτής 40.000,00 €.
-Στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 120.000,00 €.
-Δημιουργία υποδομής ανάδειξης, προβολής, προώθησης και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών τοπικών προϊόντων (e- kastoriamarket) 350.000,00 €.
-Δημιουργία συνεργατικών δικτύων καινοτομίας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας 350.000,00 €.
-Κουπόνια καινοτομίας για ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 350.000,00 €.
-Δημιουργία υποστηρικτικών δομών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας (πολυθεματική θερμοκοιτίδα) 550.000,00 €.
-Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (Destination Management) 25.000,00 €.
-Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο δήμο Καστοριάς για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, στο εμπόριο και στον τουρισμό 180.000,00 €.
-Δράσεις στήριξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 475.000,00 €.
-Αναβάθμισης - εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών 80.000,00 €.
-Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων 65.000,00 €.
-Δημιουργία χαρτογραφικού portal Δήμου Καστοριάς (web gis) 45.000,00 €.
-Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων 70.000,00 €.
-Ψηφιοποίηση δημοτικών Βιβλιοθηκών Καστοριάς 75.000,00 €.
-Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 600.000,00 €.
-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1.600.000,00 €.
-Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 5.200.000,00 €.
-Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 4.000.000,00 €.
-Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων 4.000.000,00 €.
-Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 120.000,00 €.
-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) 400.000,00 €.
-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) 600.000,00 €.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 3 Νοεμβρίου 2016, αρ. φύλλου 858

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ