29.4.17

Ενημέρωση προς συμμόρφωση του νόμου των επιχειρήσεων με εγκαταστημένη ισχύ ως 10 KW

Από τη διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ότι όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 kw που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 2 & 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, υποχρεούνται έως τις 7 Ιουνίου 2017 να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις αναφορικά με τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
Για τις επιχειρήσεις που έπαψαν να λειτουργούν, θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί η υπηρεσία. Οι βεβαιώσεις με θέμα «Χορήγηση Βεβαίωσης» της δ/νσης Ανάπτυξης παύουν να ισχύουν μετά τις 7 Ιουνίου 2017 και η υπηρεσία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2467350224, 2467350332

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ