10.5.17

Ανακοίνωση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης

«Φυτική παραγωγή»

Το Κέντρο «Δήμητρα» Καστοριάς θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, μέτρο 01: Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης, δράση: 1.1.1:
«Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, (έναρξη 22/05/2017) με θέμα «Φυτική παραγωγή», για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του μέτρου 112 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.
Έως τις 18.5.2016 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης στο τηλ. 2467082425 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ