5.5.17

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Καστοριάς

Ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Αγγελή Ανέστη, συνήλθε υπό την προεδρία του το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Καστοριάς, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.
Παρόντες  στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη του Σ.Τ.Ο. Δήμου Καστοριάς που αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, του Στρατού, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, της Αστυνομικής δ/νσης Καστοριάς, της δ/νσης Δασών Καστοριάς, καθώς και  αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας. Ο αντιδήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Παν. Δάγγας, αναφέρθηκε στις ενέργειες του δήμου για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών, προμήθεια ενός οχήματος με υδατοδεξαμενή, πρόσληψη δέκα ατόμων για πυροπροστασία κ.α.). Στη συνέχεια, έγινε διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήματα και ελλείψεις, ανατέθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για επίλυση αυτών και ελήφθησαν αποφάσεις, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον τομέα ευθύνης τους, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π., τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας του Σ.Τ.Ο., καθώς μέσω αυτού εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφή, με  στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος του δήμου Καστοριάς. Τέλος, ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των υπηρεσιών και των φορέων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι με την συνεργασία όλων θα διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ