20.5.17

Είπαν:

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η εντολή που έχουμε πάρει από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είναι ξεκάθαρη: εμείς δεν πουλάμε και δεν πουλιόμαστε. Θα δώσουμε τον αγώνα μας, όχι αγώνα για τον αγώνα. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό. Και επειδή δεν θέλω να κουράζονται και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι μου και να αναγράφουν τα περί παραιτήσεων, η παραίτησή μου ισχύει. Εάν, όπως είπα, πουληθεί μια μετοχή της επιχείρησης ή πουληθεί ένα εργοστάσιο της επιχείρησης, και την πάρει ο ιδιώτης χ, ψ, ω και πέσουν υπογραφές, θα παραιτηθώ. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε στις επάλξεις με την κοινωνία και τους εργαζόμενους για να το αποτρέψουμε. Εμείς στα συμφέροντα δεν θα στρώσουμε χαλιά.

Θεόδωρος Καρυπίδης
περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
30 Μαρτίου 2017

* * *

Έως Ιούνιο 2018 η πώληση
του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Σχέδιο πώλησης του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μέχρι τον Νοέμβριο και ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τον Ιούνιο του 2018 προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Για τον ΑΔΜΗΕ προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης μέχρι τέλος Μαΐου και σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποίηση της ρήτρας για την πώληση του 100% τη εταιρείας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σφιχτό χρονοδιάγραμμα η επίτευξη του οποίου θα κριθεί από το εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκληρώσει εγκαίρως την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ που τις έχει σταλεί από τη ΡΑΕ, υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς με τη συμμετοχή σε ποσοστό 24% της κινεζικής State Grid.Σε ό,τι αφορά στη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ μέσω των ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος), το κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου προβλέπει ποσοστό 16% για το 2017, επαναδημοπράτηση ποσοτήτων προηγούμενων ετών για το 2018 και το 2019, καθώς και πιο στενούς μηχανισμούς παρακολούθησης της πορείας των δημοπρασιών και της μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ. Προβλέπονται επίσης δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς για τη λήψη μέτρων καταπολέμησης του φαινομένου των ρευματοκλοπών καθώς και σχέδιο δράσης για τη μείωση των ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από την επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά στις ΥΚΟ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας), προβλέπει την εκκαθάριση του σχετικού λογαριασμού από το 2012 και μέχρι τον Ιούλιο του 2017 και ανάκτηση του ποσού που πρέπει να εισπράξει η ΔΕΗ με ορίζοντα το 2020. Για τα ΑΠΕ, προβλέπει μηδενισμό του σωρευτικού λογιστικού προηγούμενων ετών του σχετικού λογαριασμού καθώς και του ελλείμματος του τρέχοντος έτους μέχρι το τέλος του 2017. Ο μηδενισμός των ελλειμμάτων θα λάβει υπόψη του τον μηχανισμό προσαρμογής που νομοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 (τέλος προμηθευτή) και τις προσαρμογές που εφαρμόζονται από την 1-12-2017. Η ΡΑΕ ανά τρίμηνο θα παρακολουθεί την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ και όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις άνω των 15 εκατ. ευρώ θα προχωράει σε αυτόματη αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ για να καλυφθεί το έλλειμμα. Σε ό, τι αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, σημειώνεται πως οι ΥΚΩ, που αποτελούν μία από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών και των ειδικών τιμολογίων (Κοινωνικό τιμολόγιο, πολυτέκνων) και εισπράττονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ και ιδιώτες), για την ανάκτηση του κόστους αυτού, κατά τα προηγούμενα χρόνια, από το 2012, δεν είχαν επιμερισθεί στο σύνολο τους, για να μην αυξηθούν τα τιμολόγια ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση οφειλών προς τη ΔΕΗ. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η εκκρεμότητα αυτή των παρελθόντων ετών θα τακτοποιηθεί σε βάθος 5ετίας, έως το 2022, προκειμένου να αποφευχθούν αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ