9.4.19

Ωρίμανση έργων-δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι «κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4.973/27-3-2019 αιτήματός μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης (ΕΥΔ) ΕΠ Περ. Δυτ. Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Καστοριάς για την ωρίμανση έργων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) πόλης Καστοριάς.
Στο πλαίσιο αυτής θα παρασχεθεί, από έμπειρα στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, στις ενέργειες που αφορούν στην αδειοδότηση, στη διαγωνιστική διαδικασία στην επίβλεψη κλπ μελετών, έργων και δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς.

Στις επόμενες μέρες σε κοινή συνάντηση Δήμου Καστοριάς, ΜΟΔ, ΕΥΔ θα συγκεκριμενοποιηθεί το αντικείμενο το οποίο θα αφορά την προώθηση έργων-δράσεων οδοποιίας, αναπλάσεων, αποκατάστασης διατηρητέων, ενεργειακών αναβαθμίσεων, πολεοδομικών μελετών, δράσεων ψηφιακής σύγκλισης κλπ.

Επίσης έπειτα από προηγούμενο αίτημα προς τον περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, υποβλήθηκε στις 5/4/2019 αίτημα χρηματοδότησης, ύψους 377 χιλ. €, από το ΠΔΕ Περ. Δυτ. Μακεδονίας των μελετών ενεργειακής αναβάθμισης των εξής δημοτικών κτηρίων: σκαπέρδειο δημοτικό μέγαρο, κτήριο υπηρεσίας πολιτισμού, 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, 7ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, 4ο γυμνάσιο Καστοριάς, τα έργα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ