1.7.19

Τρεις θέσεις εργασίας για το "Κέντρο Ημέρας"

Το σωματείο  ζητεί την πρόσληψη: α) ενός ειδικού παιδαγωγού ΠΕ β) ενός ΤΕ εργοθεραπευτή και γ) ενός ΔΕ φροντιστή-βοηθητικό προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του "Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς", διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.
Το αναλυτικό τεύχος των προκηρύξεων με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων για κάθε θέση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς www.autismkastoria.org
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ