2.10.19

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς
Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 18:30 το δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς με τα εξής θέματα:
-Ανακοινώσεις-ενημερώσεις.
-Επικύρωση πρακτικών 15ης και 16ης συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς.
-Αποδοχή των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης και αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WiFi4EU.
-Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ των δήμων Άργους Ορεστικού και Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικού δικτύου σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με τη νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».
-Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες: «Σχολική επιτροπή α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς» και «Σχολική επιτροπή β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς».
-Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της εημοτικής επιτροπής Παιδείας.
-Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καστοριάς.
-Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.
-Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.
-Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς.
-Συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καστοριάς.
-Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας «Προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για τις ομάδες-υποομάδες-τμήματα του διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου (Α.Μ. 9/2018), για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος».
-Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη γενική συνέλευση της ΔιΑΔυΜα αε.
-Τροποποίηση της αριθ. 197/17 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας αε – ΑΝΚΟ για την ωρίμανση του έργου: Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Ναυταθλητικού Κέντρου Δήμου Καστοριάς», ως προς το άρθρο 10 της Σύμβασης: Κοινή επιτροπή παρακολούθησης σύμβασης.
-Καθορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικού συμβουλίου, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
-Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) του έργου:
«Συντήρηση αύλακα ΤΚ Λεύκης».
-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) του έργου: «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Λιθιάς».
-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) του έργου: «Συντήρηση-διαμόρφωση οδών Μπουμπουλίνας περιφερειακής οδού Νταηλάκη Καστοριάς».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ