11.10.19

Το Σάββατο

Η Μετροπόλιταν Όπερα 
ζωντανά στην Πρέβεζα για 11η χρονιάΟι φίλοι της όπερας θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να απολαύσουν 10 παραστάσεις σε απευθείας μετάδοση από τη φημισμένη Opera της Νέας Υόρκης.
Η σεζόν 2019-20 κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στις 20:00 με την παρουσίαση της όπερας Τουραντώ του Giacomo Puccini.
Οι μεταδόσεις των παραστάσεων πραγματοποιούνται απευθείας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας με ελληνικούς υπότιτλους. Το αντίτιμο του εισιτηρίου και φέτος παραμενει στα 8,00 € για τους ενήλικες και στα 4,00 € για τους μαθητές – σπουδαστές και ανέργους.

* * *

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19-8-2019 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών 
από την Μετροπόλιταν Όπερα Ν. Υόρκης 
για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας 
για τη σαιζόν 2019-2020» 

Μαντάμα Μπάτερφλάι του Πουτσίνι 

[...] Ο Δήμος Πρέβεζας για δέκα (10) συνεχόμενες σαιζόν πραγματοποιεί απευθείας μεταδόσεις από τη Μετροπόλιταν Όπερα την Νέας Υόρκης και για το διάστημα από Οκτώβριο έως και Μάιο. Προτείνεται όπως οι απευθείας μεταδόσεις των παραστάσεων της Μετροπόλιταν Όπερας να συνεχιστούν για ενδέκατη συνεχή σαιζόν και για την περίοδο 2019-2020 και για το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι και τον Μάϊο, μετά τα αποκλειστικά δικαιώματα που έχουν αποσταλεί με πρόταση από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης Αριθμ. Πρωτ:13895/05-07-2019.

Οι μεταδόσεις των παραστάσεων πραγματοποιούνται απευθείας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας. Τα έσοδα των παραστάσεων των προβολών για τη σαιζόν 2018-2019 ήταν 2.576,00 € και τα έξοδα μετά την κατάθεση όλων των δικαιωμάτων προς την Μετροπόλιταν Όπερα ήταν 2.870,00 €. Το αντίτιμο του εισιτηρίου για τη σαιζόν 2018-2019 ήταν 8,00 € για τους ενήλικες και 4,00 € για τους μαθητές-σπουδαστές και ανέργους [σ.σ. το εισιτήριο της Καστοριάς–δια του ομίλου Αντέννα– είναι 15,00 € –η προσφορά 1+1 της ΟΔΟΥ 7,5 €].

Η Μετροπόλιταν Όπερα για τη σαιζόν 2019-2020, μετά από επικοινωνία και πρόταση που έκανε ο κ. Δημήτρης Ζώνιος (εθελοντής ιατρός, ο οποίος στηρίζει και βοηθάει τηνπροσπάθεια αυτή από έναρξης των μεταδόσεων σε κάθε προβολή) αποδέχτηκε να παραμείνει το ίδιο ποσό στο αντίτιμο του εισιτηρίου δηλαδή 8,00 € για τους ενήλικες και 4,00 € για τους μαθητές-σπουδαστές και ανέργους  Το ποσό των δικαιωμάτων των παραστάσεων για την περίοδο 2019-2020 και τα δικαιώματα προς την Μετροπόλιταν Όπερα θα είναι σε $. Η πρώτη προβολή έχει προγραμματιστεί για την 12η Οκτωβρίου 2019 και για όλη τη σαιζόν 2019-2020 έχουν προγραμματιστεί (10) δέκα Απευθείας παραστάσεις-προβολές. Ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.


Αποφασίζει ομόφωνα

-Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00 € για τις παραστάσεις της Μετροπόλιταν Όπερας, για την περίοδο 2019-2020 ως εξής: 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.004 «έξοδα για λοιπές δραστηριότητες ωδείου» της στήλης των εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2019 και πίστωση 4.000,00 € για το έτος 2020 που θα προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2020.

-Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, για την προβολή, μέσω δορυφόρου, των παραστάσεων όπερας, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2019 έως και Μάιο 2020, με τους κάτωθι οικονομικούς όρους:

-Πνευματικά δικαιώματα εκτέλεσης παραστάσεων για όλο το χρονικό διάστημα προβολών ήτοι συνδρομή 350,00 δολάρια ($). [σ.σ. στην Καστοριά τα έξοδα τα χρεώνεται ο όμιλος Αντέννα]

-Δικαιώματα εκτέλεσης για κάθε προβολή-δορυφορική μετάδοση, ήτοι συνδρομή 150,00 δολάρια $ [σ.σ. στην Καστοριά τα έξοδα τα χρεώνεται ο όμιλος Αντέννα]

-Το 50% του αντιτίμου των εισιτηρίων που θα κόβονται σε κάθε απευθείας παράσταση θα αποδίδονται στην Μετροπόλιταν Όπερα. [σ.σ. το 10% των εισιτηρίων το λαμβάνει ο Δήμος Καστοριάς]

-Τα έξοδα της τράπεζας αποστολής του ποσού των δικαιωμάτων και τα έξοδα διαφήμισης των προβολών (αφίσες, εισιτήρια, διαφήμιση κ.λ.π.) επιβαρύνουν το Δήμο Πρέβεζας. [σ.σ. στην Καστοριά τα έξοδα διαφήμισης, εισιτηρίων, προγράμματος κλπ τα χρεώνεται ο Αντέννα]

-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας για να προβεί στην υπογραφή της Σύμβασης και την Αδειοδότηση της παρουσίασης των παραστάσεων.

-Τα έσοδα από τα εισιτήρια των παραστάσεων έχουν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας. Τα έξοδα από τα δικαιώματα προς την Μετροπόλιταν Όπερα των παραστάσεων θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.15.6474.004 και έχουν προβλεφθεί στο Προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2020».

[σ.σ. στην Καστοριά τα έξοδα διαφήμισης, εισιτηρίων, εκτύπωση προγράμματος, πνευματικά δικαιώματα της ΜΕΤ, έξοδα δορυφορικής σύνδεσης κλπ τα χρεώνεται αποκλειστικά ο όμιλος Αντέννα. Τα μοναδικά έξοδα του Δήμου Καστοριάς είναι ο μισθός του τεχνικού που χειρίζεται σε κάθε αναμετάδοση τους υπότιτλους της παράστασης και την σύνδεση με τον δορυφόρο].

Με απόφαση Δημάρχου θα οριστούν οι υπάλληλοι που θα είναι υπεύθυνοι για τη διαφήμιση (Υπηρεσία Πολιτισμού) και την έκδοση - διάθεση των εισιτηρίων (Οικονομική Υπηρεσία) [...].


Οι δέκα απ’ ευθείας παραστάσεις της ΜΕΤ 

για την σεζόν 2019-2020

Η Τζόις ΝτιΝτονάτο στον ρόλο της Αγριππίνας του Χέντελ

Turandot του Giacomo Puccini στις 12 Οκτωβρίου 2019 (Yannick Nézet-Séguin, Christine Goerke, Eleonora Buratto, Roberto Aronica).

● Manon του Jules Massenet στις 26 Οκτωβρίου 2019. (Maurizio Benini, Michael Fabiano, Lisette Oropesa, Carlo Bosi and Artur Rucinski)

● Madama Butterfly του Giacomo Puccini στις 9 Νοεμβρίου 2019 (Pier Giorgio Morandi, Hui He, Elizabeth DeShong, Andrea Carè, Plácido Domingo).

● Akhnaten του Philip Glass στις 23 Νοεμβρίου 2019 [νέα παραγωγή] (Karen Kamensek, J’Nai Bridges, Dísella Lárusdóttir, Anthony Roth Costanzo, Aaron Blake, Will Liverman, Zachary James).

● Wozzeck του Alban Berg στις 11 Ιανουαρίου 2020 [νέα παραγωγή] (Peter Mattei, William Kentridge, Elza van den Heever, Tamara Mumford, Gerhard Siegel, Christian Van Horn).

● Porgy and Bess του George Gershwins στις 1 Φεβρουαρίου 2020 [νέα παραγωγή] (David Robertson, Angel Blue, Eric Owens, Golda Schultz, Latonia Moore, Denyce Graves, Frederick Ballentine, Alfred Walker).

● Agrippina του George Frideric Handel στις 29 Φεβρουαρίου 2020 [νέα παραγωγή] (Harry Bicket, Sir David McVicar, Joyce DiDonato, Brenda Rae, Kate Lindsey, Iestyn Davies, Matthew Rose, Duncan Rock).

● Der Fliegende Holländer του Richard Wagner στις 14 Μαρτίου 2010 [νέα παραγωγή] (Valery Gergiev, Bryn Terfel leads, Anja Kampe, Mihoko Fujimura, David Portillo).

● Tosca του Giacomo Puccini στις 11 Απριλίου 2020 (Bertrand de Billy, David Mc Vicar, Anna Netrebko, Michael Volle, Brian Jagde).

● Maria Stuarda του Gaetano Donizetti στις 9 Μαϊου 2020 (Benini, Diana Damrau, Jamie Barton, Stephen Costello).


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ