27.7.17

Υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων

Το Επιμελητήριο Καστοριάς αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη–επιχειρήσεις του παρουσίασε το διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Το έργο εστιάζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:
-Την άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας με όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης και με όλες τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.
-Την δυνατότητα του χρήστη, με εύκολο και απλό τρόπο, να συμπληρώνει-ανανεώνει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του και να ενημερώνεται για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής του.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης-επιχειρηματίας θα ενημερώνεται στο e-mail του, για τα νέα επενδυτικά προγράμματα που εισάγονται στην πλατφόρμα, τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησης, καθώς επίσης και για τις νέες προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά.
Η υποβολή αίτησης εγγραφής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://investmenttools.uhc.gr/. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν μόνο όσες επιχειρήσεις είναι ταμειακά ενήμερες. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα είναι «συγχρονισμένη» με τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ