28.7.17

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική

ήτοι περί του ορθώς γράφειν τε και λέγειν

Α. 3.2.2017 Ερωτηματίας φίλος της παρέας: Αφού λέμε του γάλακτος, γιατί στον πληθυντικό δεν λέμε τα γάλακτα;(!). Καλή ερώτηση. Απλώς, στον πληθυντικό ίσχυσε ο Β’ τύπος: του γάλατος, τα γάλατα. Μου θύμισε με την ερώτησή του το εύποτον γάλα και τον εύποτον οίνον, των αρχαίων πατέρων.

Β. 2.2.2017 τοπικός τύπος. Σύγκλιση εκλεγέντων από τον πλειονοψηφήσαντα. Εν προκειμένω, προτιμήθηκε ο πιο παραδοσιακός τύπος του ρήματος πλειονοψηφώ. Σήμερα συνηθίζεται περισσότερο το ρήμα πλειοψηφώ (η πλειοψηφία κερδίζει, και η πλειονοψηφεία). Τον πλειονοψηφήσαντα και τον πλειοψηφήσαντα. Και τα δύο νόμιμα και σωστά.

Γ. 11.1.2017 Η δημοσιογράφος στον ΣΚΑΙ. Ο κύριος Κοντονής το ξέκοψε. (εντάξει ως εδώ. Λέμε το ξέκοψε.) Συνεχίζει όμως: Αναγκάζεται τώρα να το ξαναξεκόψει(!). Ωραιότατο… ρήμα μας έπλασε η πεπαιδευμένη δημοσιογράφος: ξαναξεκόβω(!). Παρασύνθετο(!). Τι χρειάζεται κατάρτιση; Η εν λόγω κυρία πλάθει ρήματα όπως της κατέβει. Μπορούσε να ειπεί: Ο κύριος υπουργός αναγκάζεται και πάλι να το αποκλείσει, να το ξεκόψει και πάλι.

Δ. 2.2.2017 τοπικός τύπος. α) Ανακύκλωση στην «πηγή» και παραλήψεις(!). Με αυτήν την... ορθογραφία (ανορθογραφία) μας πηγαίνει στην λήψη (παραλαβή), ενώ θέλει να τονίσει τις παραλείψεις του Δήμου: παραλείπουν την έγκαιρη μετακομιδή των ανακυκλουμένων υλικών (σκουπιδιών). β) Ό,τι μέρα τύχαινε. (ό,τι: για όσους δεν θυμούνται είναι το ουδέτερο της αναφορικής αντωνυμίας της καθαρευούσης: όστις, ήτις, ό,τι = ο,τιδήποτε.). Ενώ: Είπε ότι θα έρθει. Το ότι εδώ είναι ειδικός σύνδεσμος.

Ε. 26.1.2017 τοπικός τύπος. Γύρισε εκεί που έδρασε επαγγελματικά. Το ορθόν: Εκεί, όπου έδρασε. Στον τόπο, στον οποίο έδρασε. Όπου: εδώ, τοπικό αναφορικό επίρρημα.

Στ. Στην έννοια του ξέχασα οι Πόντιοι λένε: ενέσπαλα (Αόριστος με εσωτερική αύξηση ενός υποθετικού(;) ενεστώτος ενσφάλλω = κάνω λάθος στην μνήμη, ξεχνώ. Έσφαλα και με «ψίλωση» του φι = ενέσπαλα). Ο Αόριστος επηρέασε και τον Ενεστώτα. Τώρα ανασπάλλω = σφάλλω, ξεχνώ.

Ζ. Ο Απόστολος Παύλος (πρώτο βέβαια είναι να τονίσουμε ότι ήταν απόστολος θεόκλητος, με θαύμα: Σαούλ, Σαούλ, διατί με διώκεις;) ήταν παραλλήλως και ακαταμάχητος ελληνιστής. Από την σύνταξη και το λεκτικό των επιστολών του αβιάστως συμπεραίνεται ότι είχε διαβάσει όλους τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Σε επιστολή του συναντώ την λέξη αγνεία (επίκαιρη λέξη με την είσοδο του Τριωδίου) στην σημασία της παρθενίας, της καθαρότητος της ψυχής. Από το ρήμα αγνεύω = είμαι αγνός, καθαρός στην ψυχή και στο πνεύμα*. Γι’ αυτό, ένας τόπος αγνότητος, όπως, φερ’ ειπείν, μια μονή, λεγόταν: ο αγνεών, όπως ο Παρθενών, ο Αρμαγεδών, ο δρυμών. Διάκριση: η αγνεία: από το αγνεύω, αγνός, αλλά η άγνοια: από το αγνοώ.

* πρβλ Θεοτοκίον: Χαίρε, Μαρία, άγνευμα, μήτηρ Κυρίου.


Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 9 Φεβρουαρίου 2017, αρ. φύλλου 872

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ