21.7.17

Για το αστικό κέντρο της Καστοριάς
Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής ΑνάπτυξηςΣτην (άδεια) αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε μέσα από την (υπερβολικά σύντομη χρονικά) διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης το τελικό Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) για την πόλη της Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς -όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου- ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 404/2-2-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, συνέταξε και ετοιμάζεται να υποβάλει το τελικό ΕΣΣΒΑΑ.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την Καστοριά αποτέλεσε μία εξέχουσας σημασίας διαδικασία σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και την δημιουργία προοπτικής για το μέλλον, καθώς ζητούμενο πλέον για τα εναπομείναντα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η συγκράτηση του πληθυσμού μέσα από τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικότητας. Ουσιαστικά λοιπόν η Καστοριά σήμερα μαζί με τις άλλες τέσσερεις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται να «κρατήσουν την Περιφέρεια».

Για τη διασφάλιση της χρησιμότητας και της χρηστικότητας του σχεδίου, δημιουργήθηκε μια συμμετοχική-διαλογική διαδικασία σχεδιασμού (αναφέρει το δελτίο τύπου του δήμου), μέσα από την οποία ο Δήμος Καστοριάς διαμόρφωσε μια στρατηγική η οποία συντάσσεται με το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, προσαρμοσμένη κατάλληλα στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Το προτεινόμενο σχέδιο αν και χωροθετείται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, συμβάλει σε συνέργεια με τις λοιπές ολοκληρωμένες δράσεις βελτίωσης του περιβάλλον-τος, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Δήμος Καστοριάς θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωση της, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και την βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση. Ο Δήμος Καστοριάς εκφράζοντας την ανάγκη για μια περισσότερο ρεαλιστική αλλά και κανονιστική θεώρηση των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση του ΕΣΣΒΑΑ διατυπώνοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Η συμμετοχή των δημοτών, -ιδιωτών και φορέων- στη διαβούλευση θεωρείται εξόχως σημαντική προκειμένου να επιλυθούν ιδιαίτερα πολύπλοκα προβλήματα που άπτονται θεματικών όπως η οικονο μία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός κ.α.


Επιλογή σχετικών αναρτήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ